หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร