หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Hardskill / อาจารย์ บุญเลิศ คณาธนสาร

อาจารย์ บุญเลิศ คณาธนสาร

Trainer and Consultant
วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop

การศึกษา
 ปริญญาโท : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาตรี :วิศวกรรมศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ทำงาน
2557-ปัจจุบัน วิทยากร และที่ปรึกษาอิสระ วิทยากรประจำ “สถาบันปัญญาธุรกิจ” และ “สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น”
2555-2557 ที่ปรึกษาโครงการด้าน CSR ให้กับเครือเบทาโกร
2549-2555 ที่ปรึกษาโครงการด้าน TQM และ Productivity Improvement ให้กับเครือเบทาโกร
2548-2549 วิศวกรอาวุโสด้านการปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement) ที่เครือ SCG-Paper
2546-2548 Learning Facilitator ประจำโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของพนักงานที่ SCG-Paper
2545-2546 Facilitator ที่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เพื่อเรียนรู้ทฤษฎี Constructionism
2540-2545 วิศวกรฝ่ายผลิตบริษัท เยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) ในเครือ SCG-Paper

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
 2559 ครบเครื่องเรื่องศาสตร์ และศิลป์การเป็นวิทยากร โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
 2558 เทคนิคการแก้ปัญหา และตัดสินใจ ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 2557 Power of Perception : 10 Thinking Tools (Edward de Bono) จัดโดย ศูนย์พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
 2557 Innovative Trainer (Train the Trainer) โดย อาจารย์ไชยยศ ปั้นสกุลไชย 
 2557 การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 2554 CSR Workshop “Strategic Community Investment in Thailand” จัดโดย สถาบัน AIT 
 2554 Lean Production System at AOTS Japan

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
หลักสูตร “Systems Problem Solving and Decision Making”
หลักสูตร “Lean Management”
หลักสูตร “Analytical and Systematic Thinking”
หลักสูตร “Single Page Note Taking for Getting Solution”

รายชื่อองค์กรชั้นนำบางส่วนที่เคยใช้บริการฝึกอบรม
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด
บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด
บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลธนบุรี