หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ พงศ์อมร คุ้มแก้ว

อาจารย์ พงศ์อมร คุ้มแก้ว

วิทยากรด้านการพัฒนาคุณภาพพนักงานบริการ กลยุทธ์การตลาดบริการ และการพัฒนาตนเอง
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

การศึกษา
 ปริญญาโท MBA/Marketing major (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งงาน ปัจจุบัน
วิทยากรด้านการพัฒนาคุณภาพพนักงานบริการ กลยุทธ์การตลาดบริการ และการพัฒนาตนเอง
ที่ปรึกษากลยุทธ์การตลาดบริการ และนักออกแบบการบริการ (Strategic Service Design)

ประสบการณ์ทำงาน (รวม 20 ปี)
 ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด และบริการ Thai Longstay Management Co.,Ltd. 
 ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร มูลนิธิโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียม 
 ผู้จัดการส่วนความพอใจ และกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM,CEM,CE) กลุ่มธุรกิจหลังการขาย บริษัทตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด 
 ที่ปรึกษาบริษัท Accenture Technology Solutions Co.,Ltd.
 นักวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และบริหารโครงการ Alcan Packaging Strongpack PCL 
 นักข่าวเศรษฐกิจ ผู้ประกาศข่าวช่อง 5,7,11 และพิธีกรรายการโทรทัศน์ทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ 
 กรรมการตัดสิน และคอมเม้นท์เตเตอร์การประกวดแผนงานบริการที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ 
 ผู้บรรยายและ Facilitator การสัมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรด้านการบริการ ให้กับเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการรถยนต์อีซูซุกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญในการบรรยาย
    หมวดการบริการ
 Service Mind ภาคปฏิบัติ (เน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติจากภายใน) 
 จิตวิทยา ทักษะ และเทคนิคในการดูแลลูกค้า 
 การสร้างทีม และทักษะการสื่อสารภายในทีมบริการ 
 กลยุทธ์การรับมือ และจัดการกับลูกค้ารูปแบบต่างๆ 
 หัวข้ออื่นๆ ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากร
   ด้วยประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี อ.พงศ์อมรมีโอกาสได้คลุกคลีกับงานบริการตั้งแต่การคัดเลือกสรรหาและพัฒนาพนักงานระดับ Front line เพื่อให้บริการลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จนกระทั่งได้ทำงานเป็นผู้บริหารในส่วนของการกำหนดกลยุทธ์การบริการ นอกจากนั้น ชีวิตการทำงานบางช่วงบางตอน ยังได้มีโอกาสจับพลัดจับผลูเข้าไปสัมผัสแสงสีในวงการนักข่าว ผู้ประกาศข่าว และพิธีกรรายการโทรทัศน์กับเค้าด้วยเหมือนกัน
   สไตล์ เครื่องมือ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์พงศ์อมร มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งworkshop, case study, role-play, games, multimedia และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมาย แต่โดยรวมแล้วต้องเข้าใจง่าย จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ สนุก และทุกคนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ยกเว้นการบรรยายแบบ Talk show ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก) 
   อาจารย์พงศ์อมร มีความสุขกับการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ รวมทั้งการได้รับโอกาสในการช่วยพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และจะภูมิใจมากที่สุด หากความรู้ที่ได้ถ่ายทอดออกไป จะช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันให้กับใครหลายๆคนได้จริง