หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ พงศ์อมร คุ้มแก้ว

อาจารย์ พงศ์อมร คุ้มแก้ว

วิทยากรด้านการพัฒนาคุณภาพพนักงานบริการ กลยุทธ์การตลาดบริการ และการพัฒนาตนเอง
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

การศึกษา
 ปริญญาโท MBA/Marketing major (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด และบริการ, Thai Longstay Management Co.,Ltd.
ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร, มูลนิธิโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียม
ผู้จัดการฝ่ายขาย และบริการ, Learn Education Co.,Ltd.
ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจหลังการขาย และกลยุทธ์ CRM/CEM/CE, Tripetch Isuzu Sales Co.,Ltd.
นักวิเคราะห์ Feasibility Study และ Project Management, Alcan Packaging Strongpack PCL
ที่ปรึกษาการออกแบบ และติดตั้งระบบ SAP-ERP/CRM, Accenture Thailand Co.,Ltd.
นักข่าวเศรษฐกิจ ผู้ประกาศข่าวช่อง 5,7 และพิธีกรรายการโทรทัศน์ทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ
กรรมการตัดสิน และคอมเม้นท์เตเตอร์การประกวดแผนงานขาย และการบริการที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ
ผู้บรรยายและ Facilitator การสัมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรด้านการขาย และการบริการ ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการอีซูซุกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
อบรม Professional Consulting Skills ที่ Anderson Consulting Training Center, Illinois, USA

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
หลักสูตรด้านการตลาด อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สำหรับ SME/Startup, CRM
หลักสูตรด้านการขาย อาทิ การขายแบบมืออาชีพ การขายแบบ B2B
หลักสูตรด้านการบริการ อาทิ Service Mind, การบริการที่เป็นเลิศ

องค์กรที่ใช้บริการฝึกอบรม
 บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
 บริษัท มิตซูบิชิเจียง จำกัด
อื่นๆ