หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ พัชรี แช่มช้อย

อาจารย์ พัชรี แช่มช้อย

วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

การศึกษา
 ปริญญาโท 
ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ปัจจุบัน กำลังศึกษาปริญญาเอก (สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

ปัจจุบัน
อาชีพหลัก: วิทยากรอิสระ,นักเขียน

ประสบการณ์การทำงาน
 ผู้จัดการฝึกอบรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด 
 ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและคุณภาพ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ 
 เจ้าของกิจการเบเกอรี่ 
 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ
 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรม เมอริเดียน กรุงเทพฯ
 นักฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร โรงแรม เมอริเดียน ภูเก็ต
 นักฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร โรงแรม แรมแบรนท์ กรุงเทพฯ
 นักฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร โรงแรม ซันรูท กรุงเทพฯ 
 หัวหน้าครูผู้สอน สถานเสริมความงามแจ่มจันทร์

ประสบการณ์การเป็นอาจารย์พิเศษ
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์งานเขียน/งานวิชาการ
 หนังสือกีฬาเบิลเทนนิส
 หนังสือกีฬาบาสเกตบอล
 หนังสือกีฬาแอโรบิคด๊านซ์
 หนังสือกีฬาว่ายน้ำ,หนังสือการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ประสบการณ์การเป็นวิทยากรและการบรรยาย
 ผู้จัดการฝึกอบรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
 ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและคุณภาพ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ 
 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 
 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรม เมอริเดียน กรุงเทพฯ
 นักฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร โรงแรม เมอริเดียน ภูเก็ต
 นักฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร โรงแรม แรมเบรนท์ กรุงเทพฯ
 นักฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร โรงแรม ซันรูท กรุงเทพฯ
 Hotel Training Club

ประสบการณ์การบรรยาย
 ศาลปกครอง,กระทรวงศึกษาธิการ 
 กรมการขนส่งทางบก 
 กรมชลประทาน/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 การไฟฟ้านครหลวง 
 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) 
 บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั้น จำกัด(มหาชน),บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด 
 บริษัทนิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย(จำกัด),บริษัท ระขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 บริษัท อินตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 
ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, กรุงศรีออโต้
 บริษัท แอท แบงค็อก จำกัด, บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำกัด 
 บริษัท เนสท์เล่(ไทย) จำกัด 
 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 
 บริษัท สยามโคบูต้าอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) 
 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย 
 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน) 
 บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด 
 บริษัท ล่ำสูง จำกัด (มหาชน) 
 บริษัท โกลด์สตาร์ เมททอล จำกัด 
 บริษัท Banana Family Park 
 บริษัท ในเครืออีจีวี 
 บริษัท เงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม 
 บริษัท ท๊อปวิว เมเนจเม้นท์ จำกัด 
 บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) 
 บริษัท สามมิตร กรีน พาวเวอร์ จำกัด 
 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 
 โรงพยาลบาล ศรีวิชัย 
 โรงพยาบาล วชิระ 
 โรงพยาบาล มหาชัย 
 โรงพยาบาล กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส/สภาการชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
 โรงแรม ซัมมิท พาวิลเลี่ยน กรุงเทพ 
 โรงแรม คลับอันดามัน ภูเก็ต 
 โรงแรม อ่าวนาง พังงา 
 โรงแรม ริเวอร์ไรน์เพลส เซอร์วิส อพารท์เมนต์/เวลา เวียน รีสอร์ท 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยสยาม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไรพรรณี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยโชติเวช 
 วิทยาลัยดุสิตธานี 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ