หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Activity / อาจารย์ พัฒน์ พัฒนะพิชิตชัย