หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์