หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Hardskill / อาจารย์ วินัย ดวงใจ

อาจารย์ วินัย ดวงใจ

กรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ
วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop

การศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขา บริหารการจัดการ

ประสบการณ์ทำงาน
เกษียณอายุการทำงาน 55 ปี บริษัท ฟูจิ เอซ จำกัด เครืออายิโนะโมโต๊ะ ลักษณะธุรกิจสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน หัวหน้า แผนกปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อดีตเป็นหัวหน้าแผนก วางแผนการผลิต2ปีหัวหน้าแผนก Warehouse 8 ปี และหัวหน้าแผนกผลิต 2 ปี หัวหน้าบุคคลและธุรการ 11 ปี ดูแลด้านฝึกอบรม เป็นวิทยากรสอนหลักสูตรของบริษัทฯ และงาน Admin ธุรการทั่วไป เช่น GMP ,FSSC 22000 ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเป็นประธาน 5 ส ของบริษัท มา 6 ปี
บริษัท ตะวันออกโพลีเมอร์ จำกัด หัวหน้าวางแผนการผลิต& ประสานงานขาย เป็นเวลา 3 ปี
บริษัท แอลแคนแพ็คเกจจิ้ง"สตรองแพ็ค จํากัด (มหาชน) หัวหน้าวางแผนการผลิต เป็นเวลา 8 ปี

ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม
ผ่านการอบรม หลักสูตร จป หัวหน้างาน จป บริหาร และหลักสูตร คปอ
สารเคมีอันตราย และแผนฉุนเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล จากอาจารย์หลายท่าน
เทคนิคการเป็นวิทยากร จาก สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
ฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง จาก NPC ระยอง
ฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง ศูนย์ฝึกอบรมการดับเพลิงและกู้ภัยราชประชา จังหวัดนครราชสีมา
ฝึกดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง จาก ไทยไฟร์ ทาฟต้า ลพบุรี ปีละครั้ง 8 ครั้ง
Introduction , Internal Audit ISO 9000 ,ISO 14001 ,OHSAS 18001 , FSSC22000
กิจกรรม 5 ส เพื่อเพิ่มผลิต จากหลายสถาบัน
เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย JSA
CCCF (Completely Check Completely Find-Out )
กิจกรรมการหยังรู้ระวังอันตราย- KYT
การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย BBS
การตระหนักถึงความปลอดภัยในโรงงาน
Pest Control
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา
Awareness of OHSAS 18001, การระบุอันตราย,ประเมินความเสี่ยงและข้อกาหนดํ
การประเมินความเสี่ยง
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ ปั่นจัน เครน
ความปลอดภัยของรถยกโฟล์คลิฟท์
Lean manufacturing System
อบรมความปลอดภัย จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) หลาย หลักสูตร
ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า การปฐมพยาบาล
การลดต้นทุนด้วย MUDA MURU MURA
วิทยากรมืออาชีพ , การนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ
วิทยากรด้านความปลอดภัย จาก สยามเซฟตี้" รุ่น 1
เทคนิคการบริหารงานของหัวหน้างาน
การสื่อสาร แบบ HO REN SO
หลักสูตร ISO 14001 และ ISO 45001
หลักสูตร ด้านบริหารและอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ต่างๆ อีกมากมาย

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
1. การหยังรู้ระวังอันตราย- ( KYT : Kiken Yochi Training )
2. การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน ( Safety Mind )
3. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย ( JSA: Job Safety Analysis)
4. การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย (BBS: Behavior Based Safety)
5. 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตและเทคนิคทำมาตรฐาน 5ส
6. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ด้านความปลอดภัย

บรรยากาศภายใน Class