หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / น.ท. ศิลัท เหรียญมณี