หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ หทัยรัตน์ คล้ายแย้ม