หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Softskill / อาจารย์ อนุภาพ พันชำนาญ

อาจารย์ อนุภาพ พันชำนาญ

วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop (Soft skill)

การศึกษา
 ระดับปริญญาตรี วิศวอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อสบ.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการการตลาด (MBA Marketing) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ
 อาจาริยสา (สอนครูสมาธิ) สถาบันพลังจิตตานุภาพ
 Trainer & Coach skill for 21st Century
 Understand yourself and Others : Skill for Success
 The MAGNETER PRESENTATION ACADEMY (The way of ZEN)
 DTH Marketing workshop
 SUM Presentation
 Smart Look for Successful Career and Life (ภาษาท่าทางที่สง่างามเพื่อความสุขและความก้าวหน้า)
 Train the Trainer
 นพลักษณ์ (The Enneagram)
 PUBLIC SPEAKING โดยครูโอ๋AF
 อบรมสู่ฝันนักเขียนขั้นพื้นฐานรุ่น 14 โดยอ.เปี่ยมศักดิ์คุณากรประทีป
 Train the Trainer โดยดร.บัญญัติบุญญา
 ระบบการจัดการISO 9001,ISO 14001,IATF 16949 โดยดร.ทองพุทธลอด

การทำงานที่ผ่านและปัจจุบัน
อดีตที่ปรึกษาการตลาดบริษัท Kathy Gold
ที่ปรึกษาการตลาดบริษัทStepteambuiding
ที่ปรึกษาการตลาดบริษัทBLUE NAVI
ที่ปรึกษาการตลาดบริษัทCAP VISION
อาจารย์สอนสมาธิที่สถาบันพลังจิตตานุภาพ
อาจารย์พิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอนวิชาเลือก : เรื่องไร้สาระแต่กลับมีสาระอย่างคาดไม่ถึง : วิชาจีบวิชาเคล็ดลับจัยโกหกร่วมกับอ.ธนิช)
อดีตวิศวกร (ผู้จัดการ) ที่บริษัทโทเทิ่ลแอคเซสคอมมูนิเคชั่น (DTAC)

บทบาทนักเขียน
 เขียนบทความธรรมะทำไมในเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/dhammawhy?ref=hl 
เขียนบทความลงในนิตยสารGoodluck Goodlife 
เขียนหนังสือร่วมกับ อาจารย์ณรงค์วิทย์ แสงทอง และ โค้ชปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 
ชื่อหนังสือ “ใช้ชีวิตคิดแบบโค้ชเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ” 
ปัจจุบันกำลังเขียนหนังสือของตัวเองกับสำนักพิมพ์คิดดี “สมาธิเปลี่ยนชีวิต”

ผลงานทางวิชาการารศึกษา
ร่วมกับอาจารย์จตุพรวิศิษฏ์โชติอังกูร (นักวิชาการอิสระ KM Activist, Coaching, Trainer, Facilitator) เขียนและถอดบทความแนวทางการจัดทำขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)

ประสบการณ์การทำงาน – อดีต
 วิทยากรรับเชิญบรรยายให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วิทยากรรับเชิญบรรยายให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
วิทยากรรับเชิญบรรยายให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
 วิทยากรรับเชิญบรรยายให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกง (BBC) 
 วิทยากรรับเชิญบรรยายให้นักศึกษาวิทยาลัยพานิชยการบางนา 
 วิทยากรรับเชิญบรรยายให้พระวิทยากรวัดสระเกศวรวิหาร 
วิทยากรรับเชิญบรรยายให้วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์  

หลักสูตรฝึกอบรมของ อาจารย์ อนุภาพ พันชำนาญ


คำค้นหายอดฮิต  kaizenนักขายKPIทัศนคติเชิงบวกLeanTeamworkการโค้ชพัฒนาบุคลิกภาพLeadershipการมอบหมายงาน