หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ อิสรา วิไชยคำมาตย์

อาจารย์ อิสรา วิไชยคำมาตย์

Facilitative Coach
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

การศึกษา
 
ปริญญาตรี สำนักวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
 ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร

ตำแหน่งปัจจุบัน
Facilitative Coach

ความถนัดและความเชี่ยวชาญ
 กระจกเงาความสัมพันธ์ 
 กระบวนการสะท้อนตนเองผ่านศิลปะ 
 กระบวนการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ผลงานด้านการอบรม
เป็น Facilitative Coach ให้แก่องค์กรต่างๆ ในด้าน SOFT SKILL , การจัดการความสัมพันธ์, การจัดการทีมเวิร์ค, คุณค่าองค์กร, และ HR Business Partner Mindset. 

เสียงสะท้อนจากผู้เรียนลงานด้านการอบรม
 ขอบคุณมากๆครับ สำหรับคลาสที่สุดว้าวนี้ ประทับใจมาก Class สั้นๆวิทยากรแทบไม่พูด ไม่สอนอะไรมากมาย ไม่ใช้คอมพ์หรืออุปกรณ์ใดเลยนอกจากกระดาษ A4 แต่ทำให้ผมประทับใจจริงๆ คุ้มค่ามากๆกับ 1 วันนี้ที่มีโอกาสได้เข้าอบรม ขอเป็นกำลังใจให้จัดการอบรมแนวนี้ต่อไป มันทำให้เกิดแรงบันดาลใจได้ดีมากๆ - พนง.โรงแรมดุสิตธานี นครราชสีมา

 ประทับใจที่โค้ชมีการสื่อสารที่ดี เข้าใจง่าย และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ได้ดี ชอบที่ถามคำถามให้ผู้ฟังได้คิด ได้พัฒนาความคิดตนเอง เข้าใจได้ด้วยตนเอง ไม่ใช่การเรียนรู้แบบป้อนข้อมูลอย่างเดียว โดยรวมแล้วเป็นคลาสที่ดีมากครับ - HR บริษัท Mena Transport

ประสบการณ์การทำงาน
 พนักงานต้อนรับ บมจ.การบินไทย (ปัจจุบัน) 
 นักวิเคราะห์และที่ปรึกษา ทางด้าน HR บริษัท CSR Consulting Group Co., Ltd. 
 นักวิเคราะห์คุณภาพ และประเมินวัตถุดิบ บมจ.ไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี

แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ใน Classระสบการณ์การทำงาน
 Adult Learning 
       ผู้ใหญ่เรียนรู้สิ่งที่อยากเรียน 
       ผู้ใหญ่เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตนเอง 
       ผู้ใหญ่เลือกเรียนรู้สิ่งที่นำไปใช้ได้ทันที 
       ผู้ใหญ่เลือกสนใจสิ่งที่จะนำไปใช้ได้จริง 
 Training and Group Coaching 
       ให้ความรู้หลักการ และวิธีการที่เหมาะสม 
       กระตุ้นแนวคิดตามศักยภาพของผู้เรียน 
       มุ่งเน้นการนำไปใช้ได้จริง 
 Facilitative Coaching Process 
       กระตุ้นความคิดของกลุ่ม 
       ให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       สร้างประสบการณ์ผ่านกิจกรรมเพื่อ สะท้อน เปลี่ยนความคิด และเรียบเรียง 
       เชื่อมโยงกับเหตุการณ์จริงเพื่อการนำไปใช้ 
       สร้างแนวทางการติดตามผลได้ด้วยตัวผู้เรียนเอง

Concept กระบวนการสอน Facilitative Coachingสิ่งที่องค์กรจะได้รับ
 ในช่วงการฝึกอบรม
       ผู้เรียนจะได้สะท้อนตนเองผ่านกระบวนการ 
       ผู้เรียนจะได้รับหลักการมาตรฐานเพื่อเป็นแนวทาง 
       ผู้เรียนจะได้รับรู้แนวทางที่เคยปฏิบัติจริงจากเพื่อนร่วม Class 
       ผู้เรียนจะเชื่อมโยงและนำไปประยุกต์ใช้ตามความถนัดของตน 
 กิจกรรมต่างๆประกอบด้วย 
       Workshop 
       กรณีศึกษา 
       ศิลปะเพื่อการเชื่อมโยง 
       Brain storming 
       World Café