หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ อิสรา วิไชยคำมาตย์

อาจารย์ อิสรา วิไชยคำมาตย์

Facilitative Coach
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

การศึกษา
 
ปริญญาตรี สำนักวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
 ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาทุนมนุษย์และการจัดการองค์กร

ตำแหน่งปัจจุบัน
Facilitative Coach

ความถนัดและความเชี่ยวชาญ
กระจกเงาแห่งความสัมพันธ์
กระบวนการสะท้อนตนเองผ่านศิลปะ
กระบวนการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง
การออกแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ

ผลงานด้านการอบรม
ใช้กระบวนการ Facilitative Coaching ให้แก่องค์กรต่างๆ ในด้าน SOFT SKILL , การจัดการความสัมพันธ์, การจัดการทีมเวิร์ค, คุณค่าองค์กร, การสื่อสารอย่างสันติ รวมถึง การฟังเพื่อลดการขัดแย้ง และรวมไปถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบพฤติกรรม และ Mindset ทั้งหมด

เสียงสะท้อนจากผู้เรียนลงานด้านการอบรม
 ขอบคุณมากๆครับ สำหรับคลาสที่สุดว้าวนี้ ประทับใจมาก Class สั้นๆวิทยากรแทบไม่พูด ไม่สอนอะไรมากมาย ไม่ใช้คอมพ์หรืออุปกรณ์ใดเลยนอกจากกระดาษ A4 แต่ทำให้ผมประทับใจจริงๆ คุ้มค่ามากๆกับ 1 วันนี้ที่มีโอกาสได้เข้าอบรม ขอเป็นกำลังใจให้จัดการอบรมแนวนี้ต่อไป มันทำให้เกิดแรงบันดาลใจได้ดีมากๆ - พนง.โรงแรมดุสิตธานี นครราชสีมา
 ประทับใจที่โค้ชมีการสื่อสารที่ดี เข้าใจง่าย และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ได้ดี ชอบที่ถามคำถามให้ผู้ฟังได้คิด ได้พัฒนาความคิดตนเอง เข้าใจได้ด้วยตนเอง ไม่ใช่การเรียนรู้แบบป้อนข้อมูลอย่างเดียว โดยรวมแล้วเป็นคลาสที่ดีมากครับ - HR บริษัท Mena Transport
มีกิจกรรมให้ร่วมกันทำและแสดงความคิดเห็นร่วมกันตลอด ทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน พนง. รพ.สัตว์ ทองหล่อ
มีสื่อการสอนหลายแบบ เข้าใจง่าย กิจกรรมการเรียนไม่ได้มีในกระดาษอย่างเดียว ไม่ง่วงนอน พนง. รพ.สัตว์ ทองหล่อ
เป็นคลาสที่ฝึกกระบวนการคิดเป็นอย่างดี รู้สึกสนุก และไม่มีความกังวลขณะที่เรียน พนง. รพ.สัตว์ ทองหล่อ
ได้แสดงความคิดเห็น ได้การยอมรับจากเพื่อนๆและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ - พนง. อคุสเนตฟุตจอย
บรรยายมีสาระ ให้เล่นเกมสนุกและยังสอดแทรกความรู้ให้ผู้ฟังทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน บุคลากรบ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด

ประสบการณ์การทำงาน
Facilitative Coach
พนักงานต้อนรับ บมจ.การบินไทย
 นักวิเคราะห์และที่ปรึกษา ทางด้าน HR บริษัท CSR Consulting Group Co., Ltd. 
 นักวิเคราะห์คุณภาพ และประเมินวัตถุดิบ บมจ.ไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี

แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ใน Classระสบการณ์การทำงาน
 Adult Learning 
       ผู้ใหญ่เรียนรู้สิ่งที่อยากเรียน 
       ผู้ใหญ่เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตนเอง 
       ผู้ใหญ่เลือกเรียนรู้สิ่งที่นำไปใช้ได้ทันที 
       ผู้ใหญ่เลือกสนใจสิ่งที่จะนำไปใช้ได้จริง 
 Training and Group Coaching 
       ให้ความรู้หลักการ และวิธีการที่เหมาะสม 
       กระตุ้นแนวคิดตามศักยภาพของผู้เรียน 
       มุ่งเน้นการนำไปใช้ได้จริง 
 Facilitative Coaching Process 
       กระตุ้นความคิดของกลุ่ม 
       ให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       สร้างประสบการณ์ผ่านกิจกรรมเพื่อ สะท้อน เปลี่ยนความคิด และเรียบเรียง 
       เชื่อมโยงกับเหตุการณ์จริงเพื่อการนำไปใช้ 
       สร้างแนวทางการติดตามผลได้ด้วยตัวผู้เรียนเอง

Concept กระบวนการสอน Facilitative Coachingสิ่งที่องค์กรจะได้รับ
 ในช่วงการฝึกอบรม
       ผู้เรียนจะได้สะท้อนตนเองผ่านกระบวนการ 
       ผู้เรียนจะได้รับหลักการมาตรฐานเพื่อเป็นแนวทาง 
       ผู้เรียนจะได้รับรู้แนวทางที่เคยปฏิบัติจริงจากเพื่อนร่วม Class 
       ผู้เรียนจะเชื่อมโยงและนำไปประยุกต์ใช้ตามความถนัดของตน 
 กิจกรรมต่างๆประกอบด้วย 
       Workshop 
       กรณีศึกษา 
       ศิลปะเพื่อการเชื่อมโยง 
       Brain storming 
       World Cafe

คำถามที่พบบ่อย
Q : กระบวนการ Facilitative Coaching ทำอะไรบ้าง
A : กระบวนการ Facilitative Coaching ตลอดหลักสูตรมีดังต่อไปนี้
       Connect เพื่อการสร้างพื้นที่การเรียนรู้
       Clarify เพื่อการตั้งเป้าหมายและบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน
       Diagnose เพื่อสืบค้นรูปแบบพฤติกรรม ศักยภาพ และข้อจำกัด
       Intervention ร่วมทำกิจกรรมสร้างการเรียนรู้
       Closure สรุปสิ่งสำคัญที่ได้เรียนรู้
       Commit วางแผนการนำไปใช้ในชีวิตจริง

Q : กระบวนการ Facilitative Coaching สอนแนวไหน เพราะไม่อยากให้ผู้เรียนเครียดเกินไป
A : กระบวนการ Facilitative Coaching มีจังหวะในการให้หลักการและเนื้อหาสอดแทรกกับกิจกรรมเพื่อการใคร่ครวญ และกิจกรรมท้าทายกลุ่มตลอดทั้งหลักสูตร เพื่อสร้างการเรียนรู้ผ่านหลักการปัญญาสามฐาน ทั้งฐานกาย ฐานใจ และฐานคิด

Q : กิจกรรมเป็นแบบไหน
A : กิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งกระบวนการ สร้างสรรค์ผ่านหลักการต่างๆ คือ การเขียนเพื่อการตระหนักรู้, Art Therapy, Dynamic Meditation และ Team Learning

Q : ผู้เรียนจะได้อะไรบ้าง
A : นอกเหนือจากการได้หลักการ เนื้อหา และเครื่องมือที่เป็นสิ่งสำคัญของหลักสูตรแล้ว ผู้เรียนยังได้ประสบการณ์การทำงานภายในของตนเอง เข้าถึงศักยภาพและข้อจำกัดของตนเองซึ่งเรียกว่าความมั่นคงภายใน รวมถึงการฝึกทักษะการฟัง และสื่อสารในวง Dialogue