หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ เจษฎา อรรถาฉาย

อาจารย์ เจษฎา อรรถาฉาย

Trainer and Coach
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

การศึกษา
 Technology Multimedia (Second-Class Honors) Rajamangala university of technology tawan-ok chakrapongse bhuvanart campus 
 Bachelor of Arts (Human Resource Development) Ramkhamhaeng university

   วิทยากรและโค้ชที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาตนเองและการสื่อสาร เพื่อการสร้างเป้าหมายและการขับเคลื่อนบุคลากรอย่างมีคุณค่าไปสู่ผลลัพธ์ ด้วยเทคนิคด้านจิตวิทยาเชิงบวกและการพัฒนาองค์กรมาประยุกต์ โดยสร้างเทคนิคการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิตแก่องค์กร 

   นอกจากประสบการณ์ในด้านการเป็นวิทยากรและโค้ช อาจารย์เจษฎายังผ่านการทำงานและมีประสบการณ์ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (Human Resource Development & Organization Development)ในองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ทำให้มีความเข้าใจในด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร ทั้งในเชิงระบบและการปฏิบัติ

ประสบการณ์การทำงาน
Trainer and Coach : The Infinite Leader Co.,Ltd. 
Human Resource Development : Central Hard-line Groups 
Graphic Designer : Sanook Online Ltd.

ประวัติการฝึกอบรม
 Certified – Mindfulness Coaching : Coaches Association of Thailand 
 Certified – HRD Professional : Excellent People Co.,Ltd. 
 Certified – Etiquette For HR : Central Group - Certified – Time Management : Central Group
 Certified – Communication : Central Group - Certified – Leadership Program : The Infinite Leader Co.,Ltd.

องค์กรที่ได้รับความไว้วางใจ
 Epson Precision (Thailand)
 อายิโนะโมโต๊ะ โฟเซ่น (ประเทศไทย) 
 ธนาคารกรุงไทย 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย)
 Experteam 
 GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
 MS Group
 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 Ktisgroup