หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / อาจารย์ เอกกร บุญธนะสิน

อาจารย์ เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์
วิทยากรที่ดำเนินการสอน Style Training & Group Coaching (T&GC)

        อาจารย์มีประสบการณ์หลากหลาย ในด้านการงาน และ ด้านชีวิต จบการศึกษาจากอังกฤษ อเมริกา และ ไทย จบปริญญาตรี ด้านการเงิน จากมหาวิทยาลัย ยูทาห์ รัฐ ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา และ จบปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์การจัดการ จาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากการสัมผัส ชีวิต และ วัฒนธรรมในต่างแดน ส่งผลให้ได้ทักษะของการเรียนรู้ และ การสอน หลายรูปแบบ และ ในปัจจุบัน เป็น ไลฟ์โค้ช และ โค้ชองค์กร ที่มากด้วยประสบการณ์
        ผ่านประสบการณ์การทำงาน ในด้านอุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยว การนำเข้าธุรกิจอาหาร การโฆษณา ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย การอบรม การโค้ช และ การพัฒนาตนเอง ความรู้ที่ได้รับจากสายงานเหล่านี้ทำให้อาจารย์มีความเข้าใจ ในพฤติกรรมมนุษย์ และ ทราบเทคนิคที่เฉพาะ ซึ่งตรงกับความต้องการ ขององค์กร และ บุคคลทั่วไป เพื่อช่วยให้องค์กร และ บุคคลทั่วไป ในการกระตุ้นให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ
        โดยส่วนตัว เคยมีประสบการณ์ที่เลวร้ายมาก่อน เหตุการณ์เหล่านั้นกระตุ้นให้ถามตัวเองขึ้นมาในวันหนึ่ง “มีอะไรในโลกนี้ไหม ที่สามารถช่วยให้หลุดออกจากความเจ็บปวดเหล่านี้และทำให้รู้สึกดีกับตนเองได้” นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาคำตอบ และ หาเครื่องมือ หรือ เทคนิคที่เป็นเหตุเป็นผลกับตนเอง
        อาจารย์จึงเริ่มเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการอ่านหนังสือ เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง จิตวิทยา จิตวิญญาณในช่วงเวลา 10 ปี และในที่สุดก็มาพบกับ NLP และนั่นเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของชีวิต ได้ค้นพบวิธี นำอุปสรรคของตนเอง มาแปรผันให้เป็น การเรียนรู้เพื่อช่วยผู้อื่นเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปของชีวิต เป็น Progressionist (เชื่อในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ) ที่พร้อมจะช่วยสนับสนุนคุณและองค์กรของคุณ

ประวัติการศึกษา
Chulalongkorn University Master of Art in Business and Economics
 University of Utah, USA Bachelor of Art in Finance
 Cheltenham College, UK GCSE and A’levels

ประสบการณ์ทำงาน
 Jan 2014 – April 2016 Director of Training & Coaching NLP Top Coach Bangkok, Thailand
 
Dec 2012 – Jan 2014 Assistant Vice President Branch Department Ocean Life Insurance Company - Bangkok, Thailand
 November 2011- November 2012 Sales & Marketing Olives & More Company - Bangkok, Thailand
 Dec2009 – Present Asia Insurance Broker Asia Insurance 1950 Co.,Ltd. - Bangkok, Thailand
 May 2009 – Aug2010 General Manager 21 Impressions - Bangkok, Thailand
 December 2005-May 2009 Trainer / Supervisor AIA Insurance Company - Bangkok, Thailand

Certification
 NLP Practitioner American Board of Neuro Linguistic Programming (ABNLP) 1st Level of NLP
 NLP Master Practitioner American Board of Neuro Linguistic Programming (ABNLP) 2nd Level of NLP
NLP Trainer American Board of Neuro Linguistic Programming (ABNLP) 3rd Level of NLP
 NLP Master Trainer American Board of Neuro Linguistic Programming (ABNLP) 4th Level of NLP NLP Master Level เป็นหลักสูตร 5 ปีจบ ขณะนี้อยู่ในปีที่ 2
 NLP Hypnosis Trainer American Board of Hypnotherapy (ABH)
 ICF (2nd Level of Coach) International Coaching Federation ACC (Associate Certified Coach)

ประวัติการ Training
1) The Pacific Asia Travel Association (PATA) - Sales Training & Coaching
2) Ace Insurance - Sales Training & Coaching
3) Alliance Insurance - Sales Training & Coaching
4) SG Global - Sales Training & Coaching
5) Polymorph - Sales Training & Coaching
6) Thai Life Insurance - Motivational Sales Team
7) Suzuki - Unleash Your Sales Power
8) Unipresident - Unleash Your Sales Power 
9) Krungsri - Unleash Your Sales Power
10) Ricoh - Unleash Your Sales Power
11) Parex - Unleash Your Sales Power
12) Central Taekwondo - Unleash Your Sales Power
13) KTAXA Insurance - Need based Selling Skill
14) Thai Life Insurance - Leadership Skill
15) ItalThai - Leadership Skill
16) Toshiba - Leadership Skill
17) Plastic Omnium - Leadership Skill
18) Bestrade Precision - Leadership Skill
19) Pandora - Leadership Skill
20) Tal Apparel - Leadership Skill
21) Celestical - Leadership Skill
22) Tostem - Leadership Skill
23) Beer Lao - Leadership Skill
24) DD Property - Leadership Skill
25) Thai Matto - Leadership Skill
26) Neo Exhibit - Leadership Skill
27) Auto Liv - NLP For Leaders
28) Griffith Laboratory - Communication and Presentation Skill
29) Poly One - Communication and Presentation Skill
30) Minebea - Train the Train (Presentation skill)
31) Schweizerische Industrie Gesellschaft (SIG) - Strategic Leadership Workshop
32) Hitachi Chemical - Motivational Leadership
33) Flow Serve - Psychology of Influencing & Negotiation
34) Asia Pacific Petrochemical (APC) - Team Building with NLP
35) Eli Lilly T- Team Building with NLP
36) Defense Technology Institution - NLP Practitioner (1st Level of NLP)
37) Remax - NLP Breakthrough
38) BNP Paribus - Diversity with NLP
40) Griffith Laboratory - Coaching Excellence
41) LMG Insurance - Unleash Your Coaching Power
42) Siam City Cement (Insee) - Unleash Your Coaching Power