หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / T&GC / นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง