หน้าแรก / รวมวิทยากรเอ็นเทรนนิ่ง / Hardskill / ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย

ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย

วิทยากรอิสระ
วิทยากรที่ดำเนินการสอนหลักสูตร Hardskill style บรรยาย,workshop

การศึกษา
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าคุณทหารฯลาดกระบัง
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Temple University Japan
ปริญญาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ American University Of London


ประสบการณ์ทำงาน
คร่ำหวอดกับการบริหารงานตั้งแต่การเป็นผู้จัดการครั้งแรกเมื่ออายุ 28 ปี และก้าวหน้าในอาชีพผู้จัดการกว่า 20 ปี
เป็นผู้บริหารระดับสูงในบริษัท ไทย ญี่ปุ่น และ อเมริกัน มานานกว่า 10 ปี
เคยประจำในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ลาว อินเดีย เดินทางไปประชุม และนำเสนองานมากกว่า 20 ประเทศ
เคยเป็น Executive Director of TEBA (Thai European Business Association) สมาคมส่งเสริมธุรกิจไทย-ยุโรป
ได้รับเชิญเป็น Honor Guest Speaker ของ ASAN Memorial College of Airs & Science ในการสัมมนาในหัวข้อ International Conference on Contemporary Praxis in Academics & Research ที่เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย
ได้รับเชิญเป็น Guest Speaker ของ Intensive Conference Program จัดโดย Planet Pacific and Forum ในการสัมมนาในหัวข้อ Key Strategies Logistics & Supply Chain in AEC ที่โรงแรม Grande Centre Point Hotel Ploenchit กทม.
หนึ่งในทีมที่ปรึกษาของบริษัท TRD ในการปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้กับบริษัทนมหนองโพ ราชบุรี
ผลงานแปลหนังสือแนวบริหารธุรกิจให้กับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท.) ขายดีติดอันดับจนต้องพิมพ์ซ้ำหลายครั้งเช่น “อยากยิ่งใหญ่ต้องใจหิน” “การปฏิรูปองค์กรให้เติบโตอย่างฮอนด้า” และ “เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ”
เคยเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาตรีสมทบคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา เขตการสอนบ้านค่าย จ.ระยอง


ประวัติการเข้ารับอบรม
TS16949, ISO14000
LEAN Manufacturing
Negotiation Art
Financial Management for Plant Manager
Honda Service Manager Training

หลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ
Strategic Management for Successful Manager
Essential Management Skills for Supervisor or First time Manager
LEAN Manufacturing
Toyota Production System (TPS)
Six Sigma
Kaizen – Continuous Improvement
Financial Concept for Non-financial Manager for Profitability
Service Excellence

หนังสือแปลในเครือสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) : สสท
Increase Knowledge with Cartoon; 2010 (ชุดการ์ตูนเสริมความรู้; 2553)
Toyota Production System; 2009 (การผลิตแบบโตโยต้า; 2552)
Growth as Honda; 2008 (การปฏิรูปองค์กรให้เติบโตอย่างฮอนด้า; 2551)
Business Economics; 2006 (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ; 2549)
Want to be Great, be Stoned-Heart; 2007 (อยากยิ่งใหญ่ต้องใจหิน; 2550)
Motorcycle Repairing is Easy; 2005 (มอเตอร์ไซด์ซ่อมเองได้ง่ายจัง; 2548