เทคนิคดีในฐานะ HR, HRD
บอกต่อหน้านี้
 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ HR
การแบ่งประเภทพนักงาน
การแบ่งงานเร่งด่วน
ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ (1)
ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ (2)
 
  การสรรหาบุคลากร
เทคนิคการจัดการปฐมนิเทศ
   พนักงานที่ดี
เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานระดับปฏิบัติการ
เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน ระดับผู้จัดการขึ้นไป
 
 การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากรภายใน
เทคนิคการจัดการปฐมนิเทศพนักงาน
เทคนิคการใช้คำถามที่ดีสำหรับโค้ช
 
 เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ของ HR
เทคนิคการบริหารจัดการหลักสูตร ให้มีความน่าสนใจกับผู้เข้าฝึกอบรม
แบบสำรวจการจัดอบรมภายใน หน่วยงาน In-House Training
แบบฟอร์มประเมินการอบรม
ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ In-house
 
 
 
HRD เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรงดังนั้นกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในความรับผิด ชอบของทีม HRD มีค่อนข้างมากถึงมากที่สุด จนบางองค์กรนั้น HRD ต้องทำเกือบทุกอย่างไม่ว่าเรื่องเล็กหรือ เรื่องใหญ่  บางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะทำให้กิจกรรมต่างๆนั้นออกมาดีหรือเป็นที่น่าสนใจได้อย่างไรเพราะกลายเป็นงาน ประจำจึงไม่ค่อยได้พัฒนาตนเอง เพราะงานยุ่งมากๆๆ
สถาบันฝึกอบรม สัมมนา เอ็นเทรนนิ่ง (En Training) ได้รวบรวมเทคนิคดีๆเกี่ยวกับงานของ  HRD   โดยตรงและโดยอ้อมเอาไว้ เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมที่สะดวกสำหรับให้ HRD เลือกหยิบไปใช้ได้   โดยเทคนิคต่างๆก็เป็นเพียงแนว ความคิดหนึ่งๆของวิทยากรที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ อาจจะเหมาะสมกับบางสถานการณ์ และ บางองค์กรเท่านั้นมิใช่สูตรสำเร็จใดๆทั้งสิ้น ดังนั้น การเลือกนำไปใช้จึงขึ้นอยู่กับ HRD พิจารณาตัดสินใจด้วยตัวเอง
 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ผ่าน Facebook ได้แล้วที่นี่
 
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|