อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
บทความหมวดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บทความเรื่อง การพัฒนาองค์กร (Organization Development)

อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
แหล่งรวมความรู้สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง รวมบทความ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร (Organization Development)
update 18 ธ.ค. 57

   การพัฒนาองค์กร (Organization Development) ตามความเข้าใจของผม คือ การพัฒนา 3 ด้านหลักภายในองค์กร เพื่อให้สนองตอบต่อ วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ค่านิยมหลัก (Core Value) และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal) ที่องค์กรกำหนดขึ้นมาครับ การพัฒนาทั้ง 3 ด้านให้สอดคล้องกัน จะทำให้องค์กรพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนครับ ดังนี้

   1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร (Infrastructure) เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและรวดเร็วต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

   2. การพัฒนากระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ (Process,Procedure&System) เพื่อให้การทำงานร่วมกันอย่างมีมาตรฐาน สามารถวัดผลลัพธ์ได้ชัดเจน ทำให้การทำงานของแต่หน่วยงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

   3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างเต็มความสามารถ นำมาซึ่งคุณภาพของงานและจิตใจ (Life and Performance)

การพัฒนาองค์กร (Organization Development)

   การพัฒนาทั้ง 3 ด้านให้เชื่อมต่อกัน เป็นหัวใจที่สำคัญเป็นอย่างมาก จะขาดซึ่งด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้เลย เพราะทั้ง 3 ด้านต้องมีความพร้อมอย่าง มิเช่นนั้นจะไม่สามารถทำให้องค์กรใช้ศักยภาพขององค์กรอย่างเต็มที่ครับ

เช่น
   อบรมบริการ โครงสร้างพื้นฐานดี กระบวนการทำงานชัดเจน แต่บุคลากรขาดความสามารถและการเต็มใจ"ผลงานก็ไม่เกิด เพราะผลงานเกิดจากคน"
   อบรมบริการ โครงสร้างพื้นฐานดี แต่กระบวนการทำงานไม่ชัดเจน หรือ ไม่มี ต่อให้บุคลากรมีความสามารถ"การทำงานจะเกิดข้อขัดแย้งขึ้นได้ครับ แล้วอาจมีการเกี่ยงงานกันทำครับ"
   อบรมบริการ ถ้าโครงสร้างพื้นฐานไม่ดี ถึงแม้กระบวนการและบุคลากรดี "งานที่ได้ ก็ต้องใช้เวลาและทรัพยากรจำนวนมาก อาจไม่สามารถแข่งขันได้ครับ"

Untitled Document


   ลองจับคู่กันต่อดูเองนะครับ จะเห็นว่า หากขาดด้านใดไป ก็จะทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่ดีขึ้นได้!

   ถ้าการพัฒนาให้ความสำคัญครบถ้วนทั้ง 3 ด้าน ผลลัพธ์จะสมบูรณ์แน่นอนครับ!

<< กลับหน้ารวมบทความหมวดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Training and Group Coaching
MSS   MSS   MSS
 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|