โปรแกรมการอบรมแบบบูรณาการ

(Integrated Training Program)
 

   องค์กรขนาดใหญ่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ต้องใช้บุคลากรจำนวนมากในการบริหารการผลิตให้มีประสิทธิผล การบังคับบัญชาได้มีการจัดแบ่งอย่างชัดเจนและมีบุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้องกับการผลิตค่อนข้างมาก ทำให้เกิดประเด็นปัญหาต่างๆ ดังนี้

การไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน
อบรม สัมมนา ระหว่างลูกน้องและหัวหน้า
อบรม สัมมนา ระหว่างแผนกต่างๆ

การจินตนาการความคิดเชิงลบ
ต่อเหตุการณ์และบุคคล

อบรม สัมมนา ขาดความมั่นใจในตัวเอง
อบรม สัมมนา กลัวทำผิด จึงไม่ตัดสินใจเลย
อบรม สัมมนา จับผิดผู้อื่น แล้วใช้เป็นข้ออ้างในการทำงาน

การสื่อสารที่บกพร่อง
อบรม สัมมนา ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
อบรม สัมมนา การสั่งอย่างเดียวไม่ได้สอน
อบรม สัมมนา การพูดด้วยอารมณ์

การไม่พัฒนาตัวเอง
อบรม สัมมนา ขาดระเบียบวินัย
อบรม สัมมนา ขาดความกระตือรือร้น
อบรม สัมมนา ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ (EQ)
อบรม สัมมนา ไม่มีความรับผิดชอบ
อบรม สัมมนา มีทัศนคติเชิงลบมากเกินไป

   การพัฒนากลุ่มบุคคลในกลุ่มเดียว ย่อมได้ผลลัพธ์ที่ไม่เพียงพอต่อการทำให้องค์กรพัฒนาไปตามเป้าหมายที่ต้องการ เพราะสภาพแวดล้อมของกลุ่มบุคคลที่ยังไม่คิดจะพัฒนา ย่อมส่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตัวเองของบุคคลที่กำลังฝึกฝนการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่มากก็น้อย

โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรอย่างบูรณาการนี้
ได้ถูกออกแบบมาตามแนวคิดที่ว่า

   1. เปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน
   2. เปลี่ยนแปลงทีมงานโดยให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเอง
   3. คนจำนวนมากพัฒนาตัวเองแล้ว องค์กรย่อมพัฒนา
   4. การเปลี่ยนแปลงของคนส่วนใหญ่จะทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
   5. การสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกให้กับบุคลากรย่อมทำให้ปัญหาต่างๆ ลดลง

   หลักสูตรที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม จะทำให้เกิดการเกื้อหนุน และส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลงไดอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น อีกทั้งการเพิ่มการบ้านที่ต้องนำไปฝึกฝน จะทำให้ผู้เรียนมีเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง เพื่อใช้ในการพัฒนาตัวเองในเรื่องแรกๆ และการเสริม กระบวนการติดตามผล (Follow up) จะเป็นการย้ำเตือนให้ผู้เรียนได้ไปปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติใหม่ของแต่ละบุคคลในอนาคต

โปรแกรมการอบรมแบบบูรณาการ
 coaching โปรแกรมการอบรม หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ - หลักสูตร 3 วัน 1 กลุ่ม
 coaching โปรแกรมการอบรม หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ - หลักสูตร 4 วัน 1 กลุ่ม
 coaching โปรแกรมการอบรม หลักสูตรการพัฒนาทักษะผู้จัดการมือใหม่ - หลักสูตร 3 วัน 1 กลุ่ม
 coaching โปรแกรมการอบรม หลักสูตรการพัฒนาทักษะผู้จัดการมือใหม่ - หลักสูตร 4 วัน 1 กลุ่ม
 coaching โปรแกรมการอบรม หลักสูตรการพัฒนาทีมงานขายครบวงจร - หลักสูตร 4 วัน 2 กลุ่ม
 coaching โปรแกรมการอบรม หลักสูตรการพัฒนาทีมงานขายครบวงจร - หลักสูตร 6 วัน 3 กลุ่ม
 coaching โปรแกรมการอบรม หลักสูตรการสร้างภาวะผู้นำและทัศนคติเชิงบวกกับทีมงาน - หลักสูตร 6 วัน 3 กลุ่ม
 coaching โปรแกรมการอบรม หลักสูตรการสร้างภาวะผู้นำและทัศนคติเชิงบวกกับทีมงาน - หลักสูตร 8 วัน 4 กลุ่ม
 coaching โปรแกรมการอบรม หลักสูตรการสร้างโค้ชที่ดีในองค์กร - หลักสูตร 4 วัน 2 กล่ม
 coaching โปรแกรมการอบรม หลักสูตรการสร้างโค้ชที่ดีในองค์กร - หลักสูตร 5 วัน 2 กลุ่ม
 coaching โปรแกรมการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ - หลักสูตร 2 วัน 1 กลุ่ม
 coaching โปรแกรมการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ - หลักสูตร 3 วัน 1 กลุ่ม
 coaching โปรแกรมการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ - หลักสูตร 4 วัน 1 กลุ่ม
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|