(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำ... สร้างทีมเวิร์คทีมในฝัน

(Leadership Teamwork)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
update 24 ต.ค. 57

   หลักการและเหตุผล

การทำงานเป็นทีม หัวใจสำคัญที่ยิ่งใหญ่ช่วยส่งเสริมและนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ บุคคลมีความสามารถแต่ไม่ทำงานร่วมกัน ทีมก็ไม่อาจประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้ ดังนั้นการทำให้บุคคลในทีมช่วยกันและร่วมมือกันโดยการทำงานเป็นทีม จึงเป็นบทบาทสำคัญของผู้นำทีมงานนั้น

ผู้นำไม่อาจสร้างทีมงานที่มีประสิทธิได้ ถ้าไม่ให้ความสำคัญกับทีมและทีมที่เวิร์คนั้นทุกคนในทีมต้องปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายของทีมแทนที่จะเป็นเป้าหมายส่วนตัว ดังนั้นผู้นำจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในทีม โดยที่ผู้นำต้องเป็นผู้เปลี่ยนแปลงเป็นคนแรกของทีม

ทีมเวิร์คที่ดีนั้นต้องเริ่มต้นที่ บุคคลในทีมนั้นต้องเวิร์คก่อนแล้วนำความรู้ความสามารถมาร่วมกันทำงานให้ทีมเวิร์ค ทีมเวิร์คหลายๆทีมในองค์กรเมื่อมาประกอบกันในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย , พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร ดังนั้นผู้นำจึงต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาให้บุคลากรในทีมเวิร์ค โดยเฉพาะผู้นำต้องเวิร์คด้วย

   วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแนวความคิดในเรื่องทีมเวิร์คให้กับหัวหน้างาน / ผู้จัดการได้นำไปปฏิบัติใช้ในการบริหารทีมงาน
เพื่อพัฒนาให้ผู้นำมีแนวทางและวิธีการในการสร้างทีมให้เวิร์คด้วย ปัจจัยสำคัญต่างๆโดยเลือกแนวทางที่เหมาะกับตัวเราเอง
เพื่อกำหนดภารกิจที่สำคัญของผู้นำในการสร้างทีมเวิร์คเป็นแบบแผนที่ใช้ในการบริหารทีมงานที่ดี

   รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับทีมงาน ภาพลักษณ์ทีมในฝันที่ต้องการ
      คุณสมบัติที่ทีมงานควรมี
      เป้าหมายของทีมงานที่ร่วมกัน
      สถานการณ์ของทีมในปัจจุบัน


องค์ประกอบที่สำคัญของทีมเวิร์ค
      การให้ความสำคัญกับทีมงาน
      การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์
      การใส่ใจซึ่งกันและกัน
      การสร้างกำลังใจให้กับทีม
      การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน


สร้างทีมให้เวิร์ค...ในฐานะผู้นำ
      กำจัด...ปัจจัยที่ทำให้ทีมไม่เวิร์ค
      ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเริ่มที่ตัวคุณ
      สร้างการเปลี่ยนแปลงในทีมงาน
      คุณสมบัติของทีมเวิร์ค


ภารกิจของผู้นำสร้างทีมเวิร์ค
      สร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทีม
      กำหนดเป้าหมายร่วมกัน
      คุณค่าที่ทีมยึดถือ
      แนวทางปฏิบัติงาน
      การทำงานเป็นทีม


การบ้าน : ผู้นำสร้างทีมเวิร์คด้วยตัวเอง

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้ได้ใช้ความคิดและประสบการณ์ของตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพที่มีอยู่ภายในตัวเอง ออกมาใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
      การบรรยายเนื้อหา
      Work shop สร้างสถานการณ์
      เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมองเห็นตัวเอง , อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองและนำสิ่งที่อยากพัฒนา ไปวางแผนเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีใครบังคับ ทำให้เกิดความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง

แบบฝึกฝนที่ออกแบบด้วยตัวเอง เพื่อนำไปทำซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเองในที่สุด ทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดความยั่งยืน

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

หัวหน้างาน 
 ผู้จัดการ 
 ผู้บริหาร


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]

Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|