(หลักสูตร 2 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

หลักสูตรฝึกอบรม เถ้าแก่มืออาชีพตัวจริง

(Professional Matchmaker)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
update 1 ธ.ค. 57

   หลักการและเหตุผล

ทิศทางธุรกิจ ในปัจจุบัน มีการเติบโตอยู่ตลอดเวลา ในขณะเดียวกัน การแข่งขันก็รุนแรงเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์กรใดที่ปรับตัวได้ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดความยากลำบากเพราะจะขยายให้องค์กรเติบโต ก็มีอุปสรรคมากมาย จะบริหารองค์กรขนาดเล็กแบบเดิมๆ ก็จะไปได้ลำบากมากขึ้น

เถ้าแก่ธุรกิจ ส่วนใหญ่มีแนวความคิดที่จะขยายธุรกิจให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยการเพิ่มสาขาให้เข้าถึงพื้นที่ลูกค้าเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น เพิ่มสินค้าให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า แต่ก็มีอุปสรรคที่บุคลากร ซึ่งไม่พร้อมในการขยายตัว ทำให้เกิดการชะงักในการดำเนินการ

การคิดเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพจึงนับเป็นหัวใจสำคัญที่เถ้าแก่ต้องเรียนรู้ และดำเนินการให้ครบถ้วนในการสร้างและพัฒนาองค์กร ให้สามารถแข่งขันอยู่ในธุรกิจ และเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้สามารถเอาชนะอุปสรรคและข้อจำกัดของการพัฒนาองค์กร ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันอย่างไร

   วัตถุประสงค์

สร้างกรอบและแนวความคิดในด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ ให้เถ้าแก่สามารถเลือกนำไปใช้ตามความเหมาะสมของตัวเอง
ทำให้เถ้าแก่มองเห็นภาพองค์กรของตัวเองได้ชัดเจนขึ้น และสามารถนำเทคนิคต่างๆไปใช้ในการพัฒนาองค์กรของตัวเอง
กระตุ้นให้เถ้าแก่เกิดกำลังใจในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของบุคลากร (คน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

สำรวจแนวความคิดประเด็นสำคัญๆ
       ทิศทางขององค์กร
       ภาพลักษณ์องค์กรในฝัน
       อุปสรรค/ข้อจำกัดในปัจจุบัน
       หลุมพรางทางความคิด ที่สกัดกั้นการพัฒนา

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
       การวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขัน
       กำหนดโครงสร้างทีมงาน
       กลยุทธ์ขององค์กร
       แผนปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์

การบริหารทีมงานอย่างสร้างสรรค์
       คุณ คือ แม่ทัพ
       บทบาทของผู้นำ
       กลยุทธ์เกี่ยวกับคน (สร้าง, สั่งสอน, ส่งเสริม)
       เทคนิคการจัดวางคนที่เหมาะสม

กำหนดแนวทางการบริหารงาน
       เลือกทำเรื่องที่สำคัญ (ตลาด, เงิน, คน, ระบบ)
       การประชุมทีมงาน
       กำหนดรูปแบบและ Style ของตัวเอง
       การบริหารแบบให้เขาบริหารตัวเอง

เรียนรู้เทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆ
       ด้านการตลาดและขาย
       ด้านการพัฒนาบุคลากร
       ด้านการบริหารระบบงาน
       ด้านจิตวิทยาการจูงใจผู้อื่น

   แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม

       การสัมมนาใช้กระบวนการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
       เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นสำคัญ
       การทำ Workshop ด้วยตัวเองเพื่อให้เข้าใจอย่างแท้จริง
       สร้างบรรยากาศแบบสนุกสนานเป็นกันเอง
       ทำให้เกิดสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในองค์กร
       การบ้านสำหรับนำไปพัฒนาองค์กรต่อไป
       กรณีศึกษาที่คล้ายสถานการณ์จริง เพื่อการเรียนรู้

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานระดับปฏิบัติการ             
หัวหน้างาน                 
ผู้จัดการ


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]

Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|