(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการถามคำถามอย่างชาญฉลาด

(Questioning Skill)
Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
update 4 ธ.ค. 57

   หลักการและเหตุผล

การเป็นคนที่มี “ทักษะการถามที่ดี” สามารถกำหนดความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของผู้จัดการได้เป็นอย่างดี เพราะการถามคำถามที่เหมาะสมในจังหวะ เวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ ย่อมนำไปสู่คำตอบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้จัดการและทีมงานเป็นอย่างยิ่ง

การถามคำถามอย่างชาญฉลาด นำไปสู่การพัฒนาทักษะต่างๆ ของผู้จัดการ เช่น
       ทักษะการสื่อสาร (Communication)
       ทักษะการมอบหมายงาน (Delegation)
       ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving)
       ทักษะการเจรจาต่อรอง (Influencing)
       ทักษะการสอนงาน (Negotiation)
เป็นต้น

การพัฒนาทักษะการถามจนเกิดความชำนาญ เปรียบเสมือนการเตรียมอาวุธที่พร้อมใช้ในการบริหารทีมงานของผู้จัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และมุ่งเป้าหมายแห่งความสำเร็จของทีมงาน ซึ่งผู้จัดการจะสามารถบริหารงานที่ได้ทั้งงานและ ได้ทั้งใจจากทีมงาน มากกว่าการสั่งงานแบบเดิมๆ

   วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้จัดการเข้าใจหลักพื้นฐานและประโยชน์ของการพัฒนาทักษะการถามของตัวเอง
เพื่อทำให้สามารถนำเทคนิคการถามในถานการณ์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง
เพื่อสร้างเสริมทักษะการถามด้านต่างๆ
พร้อมทำให้เห็นตัวอย่างคำถามประเภทต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกไปใช้ได้ด้วยตัวเอง

   รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ “การใช้คำถาม” ที่ชาญฉลาด
       ความแตกต่างระหว่าง “คำถาม” กับ “คำสั่ง”
       สร้างพลังในการใช้คำถามได้อย่างไร?
       ตัวอย่างการใช้คำถามในสถานการณ์ต่างๆ
       คุณสามารถใช้คำถามได้เฉียบคมแค่ไหน?

การพัฒนาทักษะการถามอย่างชาญฉลาด
       หลักพื้นฐานของการถาม
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นคำถามที่ดี
       เทคนิคสร้างคำถามที่ทรงพลัง
       การพัฒนาการถามในจุดประสงค์ต่างๆ
       Workshop: การใช้คำถามในกรณีศึกษาต่างๆ

การประยุกต์ใช้การถามกับเหตุการณ์
       การบริหารทีมงานให้ประสบความสำเร็จ
       การจูงใจให้ทีมงานมีพลังสร้างสรรค์
       การค้นหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไข
       การเจรจาต่อแบบให้ชนะทั้งคู่
       การสื่อสารให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด
       การพัฒนาตัวเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
       Role Playing: การประยุกต์ใช้การถามด้วยตัวเอง

แนวทางการพัฒนาตัวเอง
       สร้างเสริมเทคนิคการถามด้วย Style ตัวเอง
       การเตรียมตัวสำหรับการใช้คำถาม
       ประโยชน์ที่ได้รับในการฉลาดถาม
       ตัวอย่างคำถามสร้างพลังในตัวเองและผู้อื่น

การบ้านสำหรับการฝึกฝนและนำไปใช้

   แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม

การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลายการฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ 
 ผู้บริหาร
 พนักงานทั่วไป


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]

Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|