(หลักสูตร 1 วัน)
หลักสูตร ฝึกอบรม สัมมนา แบบ In-House Course [หลักสูตรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง]

หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาพนักงานขาย ณ.จุดขาย

Leadership and Strategic Development Consultant
  สามารถสอนได้โดยวิทยากรที่ได้รองรับจากสถาบัน
update 16 ก.พ. 59

   หลักการและเหตุผล

พนักงานขาย ณ.จุดขายมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากต่อการขายสินค้าที่มีการแสดงสินค้าตามจุดขายต่างๆ เพราะสามารถกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าง่ายขึ้น และซื้อปริมาณที่มากขึ้นกว่าการที่สินค้าต้องขายตัวเอง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านั้นมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน หากพนักงานขายสามารถรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ ก็จะสามารถนำเสนอสินค้าให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าโดยตรง ทำให้การตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นการได้รับชัยชนะของทั้ง 2 ฝ่าย คือ ลูกค้าและพนักงานขาย

พนักงานขายที่ได้รับการฝึกอบรมในด้าน Hard Skill เช่น การกล่าวต้อนรับ, การนำเสนอขาย, เทคนิคการขาย, การเจรจาต่อรอง และการปิดการขาย จะทำให้สามารถเตรียมความพร้อมก่อนการขายได้อย่างเป็นระบบและสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการขายอย่างมีประสิทธิผล

การพัฒนาด้าน Soft Skill ให้กับพนักงานขายก็นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้พนักงานขายมีความรักในงานขายและสนุกสนานในการที่ได้พูดคุยกับลูกค้า เช่น การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย, การสร้างความประทับใจให้ลูกค้า และการกระตุ้นตัวเองให้มีความกระตือรือร้น เมื่อพนักงานขายสามารถพัฒนาด้านต่างๆจนเป็นธรรมชาติแล้วย่อมส่งผลต่อยอดขายอย่างแน่นอน

“การขายเป็น "เกมส์ตัวเลข" คุณต้องพูดคุยกับลูกค้าให้มากพอ แล้วในที่สุด คุณจะพบคนที่อยากซื้อเอง คุณต้องอดทนจนกว่าจะสำเร็จ”

   วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาพนักงานขายให้มีความรู้ ความสามารถครบทุกด้าน ทั้ง Hard Skill, Soft Skill และ Gut Skill
เพื่อทำให้พนักงานขายสามารถขายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิผลตรงความต้องการซื้อของลูกค้า
เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อทำให้พนักงานขายมีความกระตือรือร้นและสามารถพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

   หัวข้อหลักในการพัฒนานักขายมืออาชีพ

ด้าน Hard Skill
       เรื่องสำคัญที่ต้องรู้ของพนักงานขาย
       การเตรียมตัวก่อนการขาย
       การนำเสนอให้ประทับใจ
       เทคนิคการขายเพื่อกระตุ้นการซื้อ
       การเจรจาต่อรองแบบWIN:WIN
       การปิดการขายอย่างสร้างสรรค์
       เทคนิคการขายสินค้าเพิ่มหลังจากปิดการขายแล้ว

ด้าน Soft Skill
       ทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย
       การมุ่งมั่นต่อเป้าหมายยอดขาย
       การกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้น
       สร้างความประทับใจให้ลูกค้า

ด้าน Gut Skill
       การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
       เทคนิคการจัด Display ให้โดนใจ
       สร้างการสะดุดตาด้วย POP
       ส่งมอบคุณค่าของสินค้าที่ลูกค้าจับต้องได้

   คุณสมบัติหลักที่พนักงานขายที่ดีต้องมี

1. มีความคิดในแง่บวก : ต้องคิดในแง่บวกกับ สินค้า ทีมงาน หัวหน้า บริษัท ลูกค้า อาชีพและตนเอง
2. มีเป้าหมายในการทำงาน : หากไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในงานขาย นักขายก็ไม่รู้จะไปทางไหน
3. ปรับปรุงบุคลิกภาพที่เหมาะสม : ปฏิบัติตัวด้วยความเชื่อมั่น กระตือรือร้น พูดจามองหน้าคน สนใจผู้อื่น ตื่นตัวกับตนเอง ไม่อวด เบ่งวางท่า รู้จักคบหาสมาคม
4. รู้จักวิธีการสื่อสารที่ดี : ให้ความสำคัญกับลูกค้าโดยเข้าใจเขา, รับฟังเขา, ตอบสนองความต้องการของเขา และให้ ประโยชน์แก่เขา
5. ทำงานหนักอย่างสม่ำเสมอ : ทำงานด้วยใจรัก และมุ่งมั่น ทุ่มเทที่จะทำอย่างเต็มที่ไม่ว่างานนั้นจะยากลำบากแค่ไหนสักวัน หนึ่งก็จะสำเร็จลงได้
6. หาความรู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ : หมั่นตรวจสอบว่าความรู้ที่มีอยู่เพียงพอกับการขายหรือไม่ และต้องเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ
7. ต้องสร้างกำลังใจและความเชื่อมั่น : รู้จักพึ่งตนเอง ช่วยตัวเอง ไม่กลัวความล้มเหลว และไม่หวังพึ่งโชคชะตา
8. พัฒนาตน พัฒนาฝีมือ : รู้จักทบทวนผลการทำงาน วิเคราะห์ และพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอ คนเราต้องสามารถพัฒนาตนเองให้ได้

   ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)

   แนวทางการอบรมนักขาย

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม จะเป็นผู้ที่เรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตาม Style ที่เหมาะสมกับตนเอง
การฝึกอบรมแบบ Training เพื่อให้ความรู้ในเชิง Hard Skill เพื่อให้ผู้เรียนได้จดจำเทคนิคที่มีประโยชน์ต่องานขายและตนเอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมกับตัวเอง ไปปรับใช้กับแนวทางเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่ให้ดีขึ้นมีประสิทธิผลมากขึ้น
การอบรมแบบ Coaching เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนา Soft Skill ด้วยตัวเอง โดยวิทยากรทำหน้าที่เป็นเพียงแค่กระจกเงา ทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นด้วยตัวเอง
การทำกิจกรรมย่อย Work Shop ที่สอดแทรกในแต่ละช่วงของการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้คิด, วิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และสามารถนำไปฝึกฝนต่อได้ในอนาคต

   ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานขายประจำจุดขาย
หัวหน้าทีม PC


[กลับหน้ารวมหลักสูตร อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์]

Training and Group Coaching
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0-2374-8638
, Hotline : 091-770-3352
 
คลิปวีดีโออื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวการสอน
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่งในรูปแบบ Training and Group Coaching
 

แก่นของแนวทางการฝึกอบรม
ของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง
ในรูปแบบ Training and
Group Coaching

สร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้เรียนได้อย่างไร

คำถามที่พบบ่อย

 
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|