COURSE
หลักสูตรอบรม-สัมมนาของ EnTraining
กระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
Share
“ การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีความสุขที่ได้ทำ ”
   การสร้างกิจกรรมหลังการฝึกอบรมนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะจะทำให้การพัฒนาตัวเองเกิดความต่อเนื่อง และหากสามารถทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมดำเนินการฝึกฝนในเรื่องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงได้ยาวนานก็จะทำให้เขาสามารถสร้างอุปนิสัยใหม่ของตัวเองขึ้นมาได้ เมื่อมีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว เขาก็จะสามารถสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆต่อไปได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยังสามารถนำไปให้ผู้อื่นได้พัฒนาต่อไปได้ด้วย
   กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้ควรเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกอบรม ทำให้เขานึกถึงบรรยากาศในการฝึกอบรมและเขาเลือกเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น
   ผลลัพธ์จากการฝึกอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสำคัญของตัวเองที่จะนำไปพัฒนา แต่จะหยุดการพัฒนากลางคันเพราะไม่สามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมได้ ดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เขาสามารถพัฒนาตัวเองต่อไปได้ด้วยตัวของเขาเอง
การดำเนินการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืน ในการจัดอบรม
ก่อนการฝึกอบรม
 
  กำหนดหัวข้อที่จะพัฒนา ( หลักสูตรที่เหมาะสม )
ระหว่างการฝึกอบรม
  สร้างแนวความคิดและเทคนิคการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 
- รักตัวเองต้องพัฒนาตัวเอง
- มองเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง
- เลือกเรื่องที่จะนำไปพัฒนา
- อนาคต รอการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
  เทคนิคสร้างการเปลี่ยนแปลงง่ายๆ
 
- Workshop : กำหนดหัวข้อด้วยตัวเอง
- กรณีศึกษา : วิเคราะห์กรณีศึกษา สะท้อนเหตุการณ์จริง
- การแลกเปลี่ยน : สร้างความมั่นใจให้ตัวเอง
- การบ้าน : สิ่งที่จะนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
หลังการฝึกอบรม
  HRD ตามการบ้านที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะนำไปทำ ( ถ้ามี )
เอกสารเพิ่มเติมสำหรับนำไปฝึกฝน
แหล่งความรู้เตือนความทรงจำในเว็บไซด์ Pakornblog.com
จดหมายทักทายจากอาจารย์ ปกรณ์ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )
Mailing List ความรู้ส่งตรงถึงที่ จาก entraining.net
การติดตามผลโดย HRD ( รูปแบบจาก EnTraining)
การติดตามผลโดยทีมงาน En. Training ( มีค่าใช้จ่าย )
การสร้างโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย HRD ( ถ้ามี )
การ Clinic โดยวิทยากร ( มีค่าใช้จ่าย )
สรุปแนวทางการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องได้โดย
1. ตัวผู้เข้าอบรมเอง
  • การบ้านที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะนำไปทำ ( ถ้ามี )
• เอกสารเพิ่มเติมสำหรับนำไปฝึกฝน
• แหล่งความรู้เตือนความทรงจำในเว็บไซด์ Pakornblog.com
• Mailing List ความรู้ส่งตรงถึงที่ จาก entraining.net
• จดหมายทักทายจากอาจารย์ ปกรณ์ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )
• การสร้างโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย HRD ( ถ้ามี )
2. โดย HR
  • HRD ตามการบ้านที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะนำไปทำ ( ถ้ามี )
• การสร้างโครงการพัฒนา / อำนวยความสะดวก ให้ผู้เข้าอบรม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. โดย วิทยากรผู้ช่วย จาก entraining.net
  • ดำเนินการแทน HRD โดยมีรายงานสรุปผล ความเปลี่ยนแปลงให้
4. Clinic โดย วิทยากร
  • ดำเนินฝึกอบรมเพิ่มเติม โดยให้ผู้เข้าอบรมทำการบ้าน (งานที่ผู้เข้าอบรมบอกว่าต้องการไปพัฒนา) และ อาจารย์ มาให้คำแนะนำ
   Operation Package
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
   COMPASS ARTICLES
เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”   บทความเรื่อง เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด   บทความเรื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด
   SERVICE ARTICLES
ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ   บทความเรื่อง ก้าวสู่ผู้นำในการเป็นผู้ให้บริการ
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|