เอ็นเทรนนิ่ง
บทความหมวดหัวหน้างานนักบริหาร

บทความเรื่อง 3 ขั้นตอน ในการจัดการเชิงกลยุทธ์

จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมด้วยกระบวนการ Training & Group Coaching
แหล่งรวมความรู้สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง รวมบทความ หัวหน้างานนักบริหาร 3 ขั้นตอน ในการจัดการเชิงกลยุทธ์
update 7 ก.พ. 56

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขัน
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา กำหนดจุดมุ่งหมาย (Purpose)
      อบรม สัมมนา กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
      อบรม สัมมนา กำหนดพันธกิจ (Mission)
      อบรม สัมมนา กำหนดเป้าหมาย (Goal)
      อบรม สัมมนา กำหนดวัตถุประสงค์ (Objective)

การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ภายนอก
      อบรม สัมมนา จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ภายใน

3 ขั้นตอน ในการจัดการเชิงกลยุทธ์

ขั้นที่ 2: การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการกำหนดกลยุทธ์
กลยุทธ์ระดับบริษัท
      อบรม สัมมนา กลยุทธ์ตารางโอกาส, อุปสรรค, จุดแข็ง, จุดอ่อน (Tows Matrix)
      อบรม สัมมนา กลยุทธ์การจัดสรรทรัพยากร (BCG Matrix)
      อบรม สัมมนา กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy)
      อบรม สัมมนา กลยุทธ์คงที่ (Stability Strategy)
      อบรม สัมมนา กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment strategy)
      อบรม สัมมนา กลยุทธ์ผสม (Combination Strategy)

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
      การสร้างความแตกต่าง (Differentiation)
      ความเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leadership)
      การตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick-response)
      อบรม สัมมนา การมุ่งตลาดเฉพาะส่วน (Focus)

กลยุทธ์ระดับหน้าที่
      อบรม สัมมนา การตลาด (Marketing) และการขาย (Selling)
      อบรม สัมมนา การปฏิบัติการ (Operation) และการผลิต (Production)
      อบรม สัมมนา การวิจัยและการพัฒนา (R&D)
      อบรม สัมมนา การบัญชี (Accounting)
      อบรม สัมมนา การเงิน (Financial)
      อบรม สัมมนา การจัดซื้อ (Purchasing)
      อบรม สัมมนา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM)

ขั้นที่ 3: การปฏิบัติตามกลยุทธ์และการควบคุมเชิงกลยุทธ์
การประสมประสานให้สอดคล้องกัน (Integration)
การจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม (Organization Structure)
การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Controls)
ความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership)

Untitled Document
3 ขั้นตอน ในการจัดการเชิงกลยุทธ์

   การดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธ์ให้ครบถ้วนและ เกิดความสอดคล้องกันทั้งระดับบริษัท, ระดับธุรกิจและระดับหน้าที่ รวมถึงการใช้จุดเด่นและโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม จะทำให้องค์กรสามารถประสบความสำเร็จ ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งใจไว้

   หากการบริหารไม่สามารถกำหนดเป็นแผนงานเชิงกลยุทธ์ได้ ก็จะทำให้งานได้ซึ่งประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล จะนำมาซึ่งความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นเนื่อง จากทิศทาง ที่กำหนดไว้ไม่ชัดเจน ทำให้ทุกคนในองค์กรไม่ได้เดินไปที่จุดเดียวกัน ดังนั้น การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงมีความสำคัญมาก

<< กลับหน้ารวมบทความหมวดหัวหน้างานนักบริหาร
 
 
   MEMBER ENTRAINING
อบรม สัมมนา
สมัครสมาชิกกับเอ็นเทรนนิ่ง
รับสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้

สมัครฟรี !
ทำแบบทดสอบ AQ ฟรี !
รับส่วนลด Public Course 10% ทันที
รับข่าวสาร,เครื่องมือต่างๆ ก่อนใคร
และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย
   CULTURE ARTICLES
เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร   บทความเรื่อง เส้นทางการ สร้างค่านิยมในองค์กร (Core Value)
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร   บทความเรื่อง การสร้าง วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
วัฒนธรรมการโค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง   บทความเรื่อง วัฒนธรรมการ โค้ชในทีมวิทยากรตัวเอง
   COACHING ARTICLES
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง ความหมายของการโค้ช (Coaching)
การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)   บทความเรื่อง การโค้ชแบบกระจกเงา (Mirror Coaching)
บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง   บทความเรื่อง บ้านแห่งการเปลี่ยนแปลง
   BRAIN ARTICLES
สมองส่วนคิดและสมองส่วนอารมณ์   บทความเรื่อง สมองส่วนคิด และสมองส่วนอารมณ์
กระตุ้นศักยภาพของสมอง   บทความเรื่อง กระตุ้นศักยภาพของสมอง
 
Copyright @2013. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited. 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 0-2374-8638 , Hotline : 091-770-3352 , 091-770-3354 / แฟกซ์ : 0-2375-2347 / E-mail : csentraining(@)gmail.com, cocoachentraining(@)gmail.com
|