ผู้นำในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง (Leader as Coach and Mentor)

หน้าแรก / Learning Journey / ผู้นำในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง (Leader as Coach and Mentor)

 ดูตัวอย่างหลักสูตรได้โดยการ คลิ๊กที่รูปภาพ

ผู้นำ...ในฐานะโค้ช

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

การสร้างเครื่องมือประกอบการโค้ช

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์