การพัฒนาหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร (Leadership Within You)

หน้าแรก / Learning Journey / การพัฒนาหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร (Leadership Within You)

 ดูตัวอย่างหลักสูตรได้โดยการ คลิ๊กที่รูปภาพ

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 5 ระดับ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

ผู้นำ 360 องศา

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

 รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร 

หัวหน้างาน 3 เก่ง พัฒนาคน สร้างผลงาน

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์