ผู้นำพลังเชิงบวกสร้างทีมงานคุณภาพ

หน้าแรก / Learning Journey / ผู้นำพลังเชิงบวกสร้างทีมงานคุณภาพ

 ดูตัวอย่างหลักสูตรได้โดยการ คลิ๊กที่รูปภาพ

ผู้นำ 360 องศา

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 5 ระดับ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

ผู้นำ...สร้างทีมเวิร์ค ทีมในฝัน

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

 รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร