การพัฒนาทักษะหัวหน้างานสู่ความสำเร็จ (Supervisory Skill for Success)

หน้าแรก / Learning Journey / การพัฒนาทักษะหัวหน้างานสู่ความสำเร็จ (Supervisory Skill for Success)

 ดูตัวอย่างหลักสูตรได้โดยการ คลิ๊กที่รูปภาพ

7 ทักษะสำคัญสำหรับหัวหน้างาน ชุด 1

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

7 ทักษะสำคัญสำหรับหัวหน้างาน ชุด 2

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

หัวหน้างาน 3 เก่ง พัฒนาคน สร้างผลงาน

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

 รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร