ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาผู้จัดการยุคใหม่

หน้าแรก / Learning Journey / ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาผู้จัดการยุคใหม่

 ดูตัวอย่างหลักสูตรได้โดยการ คลิ๊กที่รูปภาพ

7 เรื่องการบริหารของผู้จัดการยุคใหม่

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

ผู้จัดการสาขามืออาชีพ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

หลักการ 7 ข้อของการเป็นผู้นำคุณภาพ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์