พัฒนาทักษะการบริหารโครงการ (Project Management)

หน้าแรก / Learning Journey / พัฒนาทักษะการบริหารโครงการ (Project Management)

 ดูตัวอย่างหลักสูตรได้โดยการ คลิ๊กที่รูปภาพ

  วีรพันธ์ เกษสังข์ 

  วีรพันธ์ เกษสังข์ 

  วีรพันธ์ เกษสังข์ 

เทคนิคการวางแผนงานสู่เป้าหมาย

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์