ความรู้สำหรับฝ่ายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หน้าแรก / Learning Journey / ความรู้สำหรับฝ่ายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 ดูตัวอย่างหลักสูตรได้โดยการ คลิ๊กที่รูปภาพ

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

 รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร 

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

การจัดทำขอบเขตของงาน TOR

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์