ผู้บริหารยุคใหม่ขององค์กร

หน้าแรก / Learning Journey / ผู้บริหารยุคใหม่ขององค์กร

 ดูตัวอย่างหลักสูตรได้โดยการ คลิ๊กที่รูปภาพ

 ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย 

เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจให้โดนใจ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

การบริหารความเสี่ยง

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

การให้ข้อมูลป้อนกลับผลการปฏิบัติงาน

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์