การพัฒนาสำหรับพนักงาน Line การผลิต

หน้าแรก / Learning Journey / การพัฒนาสำหรับพนักงาน Line การผลิต

 ดูตัวอย่างหลักสูตรได้โดยการ คลิ๊กที่รูปภาพ

การนำการผลิตแบบลีนไปลงมือปฏิบัติ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

 ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย 

การปรับปรุงคุณภาพด้วยซิกซ์ซิกม่า

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

 ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย 

การผลิตในวิถีแห่งโตโยต้า

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

 ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย 

 ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย 

เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

 ดร.ไชยยันต์ สาวนะชัย