>>>>

Leadership Development Program

หน้าแรก / Learning Journey / Leadership Development Program

 ดูตัวอย่างหลักสูตรได้โดยการ คลิ๊กที่รูปภาพ

7 การคิดที่สำคัญสำหรับการบริหารงาน

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 5 ระดับ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

  เอกกร บุญธนะสิน 

การสอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์