Supervisory Development Program

หน้าแรก / Learning Journey / Supervisory Development Program

 ดูตัวอย่างหลักสูตรได้โดยการ คลิ๊กที่รูปภาพ

การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

 รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร 

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ 5 ระดับ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

หลักการใช้หมวก 6 ใบ ให้เกิดประโยชน์

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

การสอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์