ทักษะหัวหน้างานคุณภาพ ชุดที่ 2

หน้าแรก / Learning Journey / ทักษะหัวหน้างานคุณภาพ ชุดที่ 2

 ดูตัวอย่างหลักสูตรได้โดยการ คลิ๊กที่รูปภาพ

  เอกกร บุญธนะสิน 

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

 รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร 

การสอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์