Sales Team Development Program

หน้าแรก / Learning Journey / Sales Team Development Program

 ดูตัวอย่างหลักสูตรได้โดยการ คลิ๊กที่รูปภาพ

นักขายพิชิตเป้าหมาย

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

การพัฒนาทักษะการขาย

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

การพัฒนาคุณลักษณะนักขายคุณภาพ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

การขายในฐานะที่ปรึกษา

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

สร้างคัมภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์