การเปลี่ยนแปลง (Change Group)

หน้าแรก / Learning Journey / การเปลี่ยนแปลง (Change Group)

 ดูตัวอย่างหลักสูตรได้โดยการ คลิ๊กที่รูปภาพ

สร้างแรงบันดาลใจด้วย NLP

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  เอกกร บุญธนะสิน 

การพัฒนาตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

 รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร 

การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์