การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง (Advance)

หน้าแรก / Learning Journey / การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง (Advance)

 ดูตัวอย่างหลักสูตรได้โดยการ คลิ๊กที่รูปภาพ

7 การคิดที่สำคัญสำหรับการบริหารงาน

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

การคิดเชิงวิพากษ์

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

การคิดเชิงตรรกะและการคิดนอกกรอบ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

  เอกกร บุญธนะสิน