การพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน (Basic)

หน้าแรก / Learning Journey / การพัฒนาทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน (Basic)

 ดูตัวอย่างหลักสูตรได้โดยการ คลิ๊กที่รูปภาพ

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

การคิดเชิงระบบและการประยุกต์ใช้

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

การคิดเชิงตรรกะและการคิดนอกกรอบ

(ระยะเวลาหลักสูตร 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ 

  เอกกร บุญธนะสิน