คู่มือให้ความรู้ : สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / สนุกกับตัวอักษรให้แง่คิดดี ดี

×
×
×
×
Download e-book

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3352 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การสร้างคำดีๆ ในภาษาอังกฤษ โดยการนำอักษรมาผสมกันแล้วเกิดเป็นคำที่มีความหมายดีๆ ทำให้ผมเกิดความสนใจที่จะลองให้ความหมายกับตัวอักษรแต่ละตัวที่สร้างแง่คิดดีๆ ขึ้นมา จนทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างง่ายๆ เพราะถ้านึกถึงตัวอักษรแล้ว สามารถเชื่อมโยงกับความหมายของคำที่เรากำหนดไว้ พร้อมกับคำอธิบายแง่คิดดีๆ ก็จะทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนำไปปฏิบัติได้ทันที

ผมลองผสมชื่อของผมกับอักษรต่างๆ ดังนี้
P : POLITE เป็นคนสุภาพอ่อนโยน
A : ATTITUDE มีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว
K : KIND มีจิตใจดี อัธยาศัยดี อบอุ่น
O : OPEN เป็นคนเปิดเผย ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา
R : RELAX ผ่อนคลาย ไม่เครียด ยืดหยุ่น
N : NORMAL เป็นคนธรรมดาๆ ไม่พิเศษอะไรมาก ง่ายๆ สนุกดีครับ

ทำให้สร้างภาพลักษณ์ที่ตัวเองควรปฏิบัติให้ได้ตามชื่อไปด้วย...ฮ่า ฮ่า ฮ่า

วิธีใช้หนังสือเล่มนี้ให้เกิดความสนุกสนาน
 เลือกอักษรที่น่าสนใจ แล้วเปิดอ่านอักษรตัวนั้นเลย
 ตั้งคำถามกับตัวเองว่าได้แง่คิดอะไรบ้าง? (Lift Coach)
 อยากนำไปใช้กับตัวเองในเรื่องใด? (Action)
 สนใจอักษรตัวอื่นอีกหรือไม่?
 ลองผสมตัวอักษรให้เกิดเป็นคำที่รู้จักง่ายๆ
 สร้างความหมายใหม่ของอักษรที่เราสนใจ

สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง ให้ความสำคัญกับคุณภาพเหล่านี้
“เรามุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง สร้างความพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า”

“คุณสร้างแนวทางการพัฒนาตัวเองแบบง่ายๆ ได้แล้วครับ”

 เนื้อหาภายในเล่ม

แสดงความคิดเห็น

  • Kankavee (บุคคลทั่วไป)
    (1 ปีที่แล้ว )
    ดี
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : พัฒนาตัวเองสร้างแง่คิดการเปลี่ยนแปลง