คู่มือให้ความรู้ : เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ

×
×
×
×
Download e-book

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3352 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

อารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้น ทำให้เราไม่ได้ใช้ศักยภาพ(ความสามารถ) ของเรา อย่างเต็มที่ ซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่เราก็ไม่สามรถควบคุมได้สักที บางคนพยายามแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ ดังนั้นเราจึงไม่ควรควบคุมอารมณ์ของเราเพราะจะเป็นการเก็บกดความรู้สึกที่ไม่ดีเอาไว้ ถ้ามากเกินไปเราก็จะระเบิดขึ้นมา ซึ่งคงจะรุนแรงกว่าอารมณ์ช่วงแรกๆ ของเราแน่นอน

เทคนิคการ “จัดการอารมณ์เชิงลบแบบง่ายๆ” ที่ผมรวบรวมขึ้นมานี้เป็นสิ่งที่ผมได้ใช้ในการพัฒนาตนเอง, การให้คำปรึกษาผู้อื่น และการใช้เป็นกรณีศึกษาในการฝึกอบรม ซึ่งสามารถทำให้คนที่ไปทดลองใช้หรือฝึกฝนกับตัวเองแล้วได้ผลลัพธ์ เป็นที่น่าพึงพอใจ บางคนก็สามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วขึ้นหรือหายได้ในทันที ที่เกิดขึ้นเลย เพราะใช้เทคนิคที่ผมจะนำเสนอต่อไป

อารมณ์เชิงลบและการจัดการอารมณ์เชิงลบแบบง่ายๆ
เราไม่สามารถห้ามอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นได้
เราไม่ควรบังคับหรือเก็บอารมณ์เชิงลบเอาไว้
เราสามารถจัดอารมณ์เชิงลบได้
อารมณ์เชิงลบเกิดขึ้นได้ ก็สามารถทำให้หายไปได้
เปลี่ยนความคิดใหม่....จัดการอารมณ์เชิงลบได้
อารมณ์เชิงลบต่างๆ เช่น หงุดหงิด, ท้อถอย, ขี้กังวล, ดื้อ, กลัวความล้มเหลว

“คุณมีวิธีจัดการกับอารมณ์เชิงลบของตัวเองอย่างไรได้บ้างครับ ?”

อารมณ์เชิงลบและจัดการอารมณ์เชิงลบแบบง่ายๆ อารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้น ทำให้เราไม่ได้ใช้ศักยภาพ (ความสามารถ) ของเรา อย่างเต็มที่ ซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่เราก็ไม่สามรถควบคุมได้สักที บางคนพยายามแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ ดังนั้นเราจึงไม่ควรควบคุมอารมณ์ของเราเพราะจะเป็นการเก็บกดความรู้สึกที่ไม่ดีเอาไว้ ถ้ามากเกินไปเราก็จะระเบิดขึ้นมา ซึ่งคงจะรุนแรงกว่าอารมณ์ช่วงแรกๆ ของเราแน่นอน

เทคนิคการ “จัดการอารมณ์เชิงลบแบบง่ายๆ” ที่ผมรวบรวมขึ้นมานี้เป็นสิ่งที่ผมได้ใช้ในการพัฒนาตนเอง, การให้คำปรึกษาผู้อื่น และการใช้เป็นกรณีศึกษาในการฝึกอบรม ซึ่งสามารถทำให้คนที่ไปทดลองใช้หรือฝึกฝนกับตัวเองแล้วได้ผลลัพธ์ เป็นที่น่าพึงพอใจ บางคนก็สามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วขึ้นหรือหายได้ในทันที ที่เกิดขึ้นเลย เพราะใช้เทคนิคที่ผมจะนำเสนอต่อไป

วงจรพฤติกรรมกล่าวไว้ว่า
ความคิด  ความรู้สึก การกระทำ พฤติกรรม อุปนิสัย

การเรียนรู้และเข้าใจวงจรพฤติกรรมนี้แล้วจะทำให้เราเห็นว่า “อารมณ์เชิงลบ” เกิดขึ้นจาก “ความคิดเชิงลบ” ของเรานั้นเอง เพราะคิดนำไปสู่ความรู้สึกของเรา และทำให้เรากระทำตามที่เรารู้สึก หากเราทำวิธีการเดิมๆ บ่อยๆ ก็จะกลายเป็นพฤติกรรมของเรา และกลายเป็นอุปนิสัยส่วนตัวไปในที่สุด หากเราต้องการแก้ไขอุปนิสัยของเรานั้น เราต้องเริ่มต้นเอาชนะอารมณ์เชิงลบด้วยการ ปรับแนวความคิดใหม่ ของตัวเราที่ทีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนครับ

ผมได้รวบรวมตัวอย่างของอาการที่สื่อไปถึงอารมณ์เชิงลบ พร้อมเทคนิคการปรับเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ ไว้ให้เป็นแนวทางในการนำไปฝึกฝน

 เนื้อหาภายในเล่ม

แสดงความคิดเห็น

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : อารมณ์เชิงลบการให้คำปรึกษาเครื่องมือพัฒนาตนเอง