คู่มือให้ความรู้ : แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา

×
×
×
×
Download e-book

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3352 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

สวัสดีครับ ผู้มีพลังและความปรารถนาที่ดีในการพัฒนาผู้อื่นทุกๆ ท่าน ผมได้รวบรวมแนวความคิดและประสบการณ์ของตัวเอง ในฐานะโค้ชที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นในโอกาสต่างๆ หลากหลายบุคคลมามากมาย จึงคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้นำท่านอื่นๆ ที่จะได้มีแนวทางในการให้คำปรึกษา เพื่อให้ทีมงานได้พัฒนาตัวเอง เนื้อหาจะเน้นเรื่องอาการที่เกิดขึ้นบ่อยๆ และหัวหน้าที่เลือกใช้ในการโค้ชชิ่ง (Coaching) เพื่อทำให้เขามองเห็นตัวเองและอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง แล้วจึงให้แนวความคิดในการพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมเข้าไป โดยที่เขาต้องเป็นผู้นำไปปฏิบัติด้วยตัวเขาเองครับ

ดังนั้นวิธีการใช้คู่มือเล่มจิ๋วนี้ จึงควรเริ่มที่ตัวของท่านเองก่อน (ผู้อ่าน) ว่าสามารถแก้ไขอาการของท่านได้หรือไม่? ถ้าสามารถทำได้ด้วยตัวท่านเองแล้วจึงค่อยนำไปแนะนำให้ทีมงานปฏิบัติต่อไป เพราะการช่วยเหลือผู้อื่นนั้น เราต้องเข้าใจวิธีการและสามารถปฏิบัติต่อได้ด้วยตัวเองก่อนครับ

หลักสำคัญในฐานะโค้ช
ทำให้เขาเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง
เขาต้องเป็นผู้อยากเปลี่ยน ไม่ใช่มีใครบังคับ
เขาต้องรู้สึกว่าสามารถกระทำในสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงได้
ทำให้เขารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงทำได้ง่ายๆและน่าสนใจ
หลุมพรางที่เขาเจออยู่เป็นแค่ความคิดของเขากับเรื่องนั้นๆเท่านั้น
เขาสามารถเลือกที่จะคิดในอีกด้านหนึ่งได้ด้วยตัวเขาเอง
การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลงมือทำอย่างจริงจัง

ประเด็นสำคัญที่เลือกใช้
เป้าหมาย แผนงาน การลงมือปฏิบัติ
เปลี่ยนความคิดใหม่...ความรู้สึกเปลี่ยน...การกระทำเปลี่ยน
 ทุกอย่างเป็นทางเลือก...เราเป็นผู้ตัดสินใจเลือก
อดีตผ่านไปแล้ว, อนาคตยังมาไม่ถึง, ปัจจุบันสำคัญที่สุด
มองเห็นตัวเอง...ยอมรับตัวเอง...อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ทัศนคติเชิงบวกและทัศนคติเชิงลบ เกิดไม่พร้อมกัน
ค้นหาข้อเสียของอุปนิสัยที่อยากจะเลิก
ค้นหาข้อดีปละประโยชน์ที่จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง
สร้างทัศนคติเชิงบวกโดยการมองข้อดี (จับถูก) ของผู้อื่น
คิดอย่างไร...ก็จะได้อย่างนั้น
การลงมือทำ จะเกิดผลลัพธ์ คือ สำเร็จ กับ ประสบการณ์
 การพัฒนาจุดเด่นของตัวเองทำได้ง่ายกว่าการพัฒนาจุดด้อย
การเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพื่อให้เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น
ภาวะผู้นำเกิดขึ้นจากภายในตัวเรา ที่ผู้อื่นมองเห็นและยอมรับเอง
การเปลี่ยนแปลงโดย เอาชนะความกลัว, ออกจาก Comfort Zone และมีเป้าหมายที่ชัดเจน
เลิกถามว่า "ทำไมจึงเป็นอย่างนี้?" ให้ถามว่า "ทำอย่างไรจึงแก้ไขได้?" แทน
ความเชื่อมั่นสร้างได้ด้วยตัวเอง
การให้ความสำคัญที่กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์
การให้พลังผู้อื่น...หัวใจสำคัญของผู้นำ

ขอให้มีความสุขกับการฝึกฝนและนำไปใช้นะครับ

 เนื้อหาภายในเล่ม

แสดงความคิดเห็น

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การให้คำปรึกษาทักษะการโค้ชการพัฒนา