#แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา

ขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน ทำงานแล้วไม่สนุก

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา / ขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน ทำงานแล้วไม่สนุก

อาการของโค้ชชี่ (Coachee) :
      ขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน
      ทำงานแล้วไม่สนุก ทำไปเรื่อยๆ
      เบื่อง่าย ขาดแรงจูงใจ ท้อถอยง่ายๆ

หัวข้อที่ใช้ในการโค้ชชิ่ง (Coaching) :
      เป้าหมาย แผนงาน และการลงมือปฏิบัติ

เป้าหมาย :
      วันนี้เรามีเป้าหมายในการทำงานชัดเจนหรือไม่?
      เป้าหมายเป็นของเราหรือยังเป็นของผู้อื่นให้มา
      เป้าหมายเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยากได้หรือไม่?

หลายคนขาดความกระตือรือร้นเพราะเป้าหมายไม่ใช่ของเขา เขาไม่ได้อยากทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ แรงจูงใจเลยน้อย ดังนั้น หากมีความชัดเจนในเป้าหมาย และกำหนดว่าเป็นสิ่งที่เราอยากทำให้สำเร็จด้วยตัวเราเอง ก็จะเกิดพลังขึ้นมาเอง

แผนงาน :
      เป้าหมายต้องย่อยเป็นแผนการทำงานที่แม่นยำ
      การเขียนแผนงานเสมือนเป็นแผนที่ที่กำหนดทิศทางชัดเจน
      การมีแผนงานทำให้ไม่เบื่อหน่ายเวลาเจออุปสรรค

การเอาชนะอุปสรรคระหว่างดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นต้องมีแผนงานที่แม่นยำ และเขียนไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ยิ่งละเอียดเท่าไหร่ก็จะทำให้เราสนใจกับอุปสรรคน้อยลง เพราะเรากำลังดำเนินงานอยู่ ก็จะกังวลกับผลลัพธ์น้อยลง

การลงมือปฏิบัติ :

      กำหนดเวลาลงมือทำให้ชัดเจน
      เลิกการผัดวันประกันพรุ่ง
      การลงมือทำเท่ากับเข้าใกล้ผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

หลายคนไม่บรรลุผลสำเร็จเป็นเพราะขาดความกล้าในการลงมือทำจึงเลื่อนอยู่เรื่อยๆ หากเรากำหนดวัน-เวลาที่จะปฏิบัติไว้ชัดเจน เท่ากับเราเริ่มก้าวแรกแล้ว ก็มีโอกาสเข้าใกล้ความสำเร็จดีกว่ารออยู่เฉยๆ

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองทำงานไม่สนุกการให้คำปรึกษา

แสดงความคิดเห็น