#แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา

ต้องการสร้างให้ทีมงาน ทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค ควรทำอย่างไร

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา / ต้องการสร้างให้ทีมงาน ทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค ควรทำอย่างไร

การทำงานร่วมกัน ย่อมเกิดความขัดแย้งขึ้น และก็เป็นเรื่องยากถ้าหัวหน้าต้องเป็นผู้ตัดสินใจทุกครั้งที่เกิดกรณีปัญหาความคิดเห็นไม่ตรงกันเกิดขึ้น การทำให้ทีมทำงานร่มกันแบบทีมเวิร์คจึงเป็นเรื่องที่หัวหน้าทุกคนมีความต้องการ เพราะถ้าพวกเขาทำงานร่วมกันแบบทีมเวิร์คจึงเป็นเรื่องที่หัวหน้าทุกคนมีความต้องการ เพราะถ้าพวกเขาทำงานได้

การให้คำปรึกษา
การสร้างทีมเวิร์คให้เกิดขึ้นนั้นไม่ยาก แต่หัวหน้าต้องเริ่มต้นที่การประกาศวิสัยทัศน์ (ความฝัน) และพันธกิจ (สิ่งที่ต้องทำ) ที่เกี่ยวข้องกับทีมให้ทีมงานฟังก่อนเพื่อให้ทีมงานมีจุดร่วมเดียวกันในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุความฝันร่วมกัน หลังจากนั้นจึงพัฒนาให้ทีมงานปฏิบัติตัวให้เป็นส่วนหนึ่งของทีม ดังนี้
      ใทุกคนให้คำสำคัญกับเป้าหมายทีมมากกว่าเป้าหมายส่วนตัว
      ใการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ซึ่งกันและกัน
      ใการให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ
      ใการมีทัศนคติเชิงบวกกับคนในทีม
      ใรับผิดชอบงานของตัวเองย่างเต็มที่ไม่โทษผู้อื่น
      ใการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ทีมไม่เวิร์คเกิดจากสาเหตุ ดังนี้
      ใขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
      ใหลีกเลี่ยงเรื่องการขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์
      ใขาดการผูกมัดตัวเอง
      ใหลีกเลี่ยงการตรวจสอบกัน
      ใการไม่ใส่ใจในผลลัพธ์ของทีม

หัวหน้าควรขจัดสาเหตุที่ในทีมไม่เวิร์คในลดน้อยลงและจูงใจให้ทุกคน พัฒนาตัวเองมีส่วนร่วมกับการเป็นทีมเวิร์คมากขึ้นก็จะได้ทีมที่มีคุณภาพแน่นอนครับ

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การให้คำปรึกษาการสร้างทีมงานทีมเวิร์ค

แสดงความคิดเห็น