#แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา

นอนตื่นสาย มาทำงานสาย ทำงานไม่ค่อยเสร็จตามกำหนด

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา / นอนตื่นสาย มาทำงานสาย ทำงานไม่ค่อยเสร็จตามกำหนด

อาการของโค้ชชี่ (Coachee) :
      นอนตื่นสาย ตั้งนาฬิกาปลุกแล้วกดดับทุกที (นอนต่อไปอีก)
      มาทำงานสายอยู่เรื่อยๆ อยากมาเช้าบ้าง 
      ทำงานไม่ค่อยเสร็จตามกำหนด พยายามแล้วแต่ทำไม่เสร็จ

หัวข้อที่ใช้ในการโค้ชชิ่ง (Coaching) :
      มองเห็นตัวเอง...ยอมรับตัวเอง...อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
      ค้นหาข้อดีปละประโยชน์ที่จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง

การนอนตื่นสายหรือการมาทำงานสาย เป็นเรื่องที่หลายๆคนอยากปรับปรุง แต่ก็ทำได้ยากหรือทำได้อยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมอีก สาเหตุเป็นเพราะไม่มีแรงจูงใจในการตื่นเช้าหรือมาทำงานเช้า และก็ไม่มีผลเสียมากนักในการตื่นสายหรือมาทำงานสาย แค่รู้สึกไม่ดีเป็นครั้งๆไปเท่านั้น เขาบอกกันว่าคนจะเปลี่ยนแปลงจาก 2 สาเหตุ คือ
     1. ถ้าไม่เปลี่ยนจะได้รับโทษหรือเป็นทุกข์ (หลีกเลี่ยงผลเสีย)
     2. ถ้าเปลี่ยนแล้วจะได้รับประโยชน์หรือมีความสุข (การจูงใจ)

ดังนั้นถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องดังกล่าว คงต้องมองให้เห็นตัวเองในเรื่องดังกล่าวก่อน และยอมรับว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆ ไม่ใช่คนอื่นมาว่าเรา หมายความว่า ทุกครั้งที่ตื่นสาย เราจะรู้สึกได้ว่าเราตื่นสายนะและยอมรับว่าเราตื่นสาย ซึ่งเป็นเรื่องไม่ดีเลย เมื่อใจที่เราพูดกับตัวเองว่าไม่ดีเลย ความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นตามมาทันที ให้เรานึกต่อไปเลยว่า ถ้าเราตื่นเช้าแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรกับตัวเอง (ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเรานะครับ ไม่ใช่กับคนอื่น) เราต้องบอกให้ได้ว่าเราจะตื่นเช้าไปเพื่ออะไร? ที่เราอยากไปทำจริงๆ เพราะมิเช่นนั้นการตื่นเช้าก็ไม่มีอะไรน่าสนใจ แต่ถ้าเรามีกิจกรรมที่ต้องทำ ถ้าเราตื่นเช้า และเป็นกิจกรรมที่เราอยากทำและเป็นประโยชน์กับเรามาก เราก็จะทำได้เอง

การค้นหาข้อดีและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยสำคัญมาก เพราะข้อดีนั้นต้องเป็นสิ่งที่จูงใจเราจริงๆ เราอยากทำมาก เราจึงจะเปลี่ยนแปลง ลองหาให้เจอครับ ถ้าจูงใจไม่พอรับรองเราก็ยังสายเหมือนเดิม การส่งงานให้เสร็จตามกำหนดจะได้ประโยชน์อะไร ถ้าคิดออก รับรองเราจะรีบทำในทันทีเลยครับ

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องมือพัฒนาตนเองการให้คำปรึกษามาทำงานสาย

แสดงความคิดเห็น