#แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา

ลูกน้องมีความรู้ความสามารถ แต่ขาดความมั่นใจในตัวเอง จะทำอย่างไรดี

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา / ลูกน้องมีความรู้ความสามารถ แต่ขาดความมั่นใจในตัวเอง จะทำอย่างไรดี

หัวหน้างานหลายคน ที่อยากจะผลักดันให้ลูกน้องเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน แต่ก็ทำได้ไม่เต็มที่ เพราะลูกน้องขาดความมั่นใจในตัวเอง คอยแต่ขอความช่วยเหลือทั้งๆที่สามารถทำเองได้ ให้แสดงออกก็กลัวคนอื่นไม่ยอมรับ คอยดูถูกตัวเองอยู่เรื่อย

การให้คำปรึกษา
คนขาดความมั่นใจในตัวเองอาจมีสาเหตุมาจาก
      เคยผิดพลาดมาก่อนแล้วเกิดความกลัวฝังใจ
      ชอบนึกถึงแต่ข้อเสียของตัวเอง
      ขี้กังวล จึงจินตนาการแต่ผลลัพธ์เชิงลบ
      กลัวคนอื่นจะรู้สึกไม่ดีในสิ่งที่ทำ

หัวหน้างานต้องพูดคุยในเชิงการจูงใจว่าเขามีข้อดีอยู่เยอะนะ (ควรชมให้เขาเห็น) และให้เขาเล่าประสบการณ์ดีๆ ของเขาในอดีตให้เราฟังก็จะทำให้เขามั่นใจในตัวเองมากขึ้น หรืออาจทำให้เขายอมรับในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นประสบการณ์ที่เขาได้เรียนรู้มากขึ้น ขอความคิดเห็นของเขาบ่อยๆก่อนที่จะช่วยเขาแก้ปัญหา ก็จะทำให้เขารู้สึกได้ว่าเขาก็สามารถคิดได้ด้วยตัวสุดท้ายความมั่นใจก็จะเกิดขึ้นกับเขาเพิ่มขึ้นเอง

สรุปได้ว่าถ้าจะทำให้ใครมีความมั่นใจ ควรทำดังนี้
      ทำให้เขาเล่าเรื่องดีๆให้ฟังเพื่อกระตุ้นให้เขาภูมิใจในตัวเอง
      ขอความคิดเห็นเขาบ่อยๆ จนเขาเชื่อว่าเขาคิดเองได้
      จูงใจให้เขาเลิกจินตนาการความกลัวที่คิดไปเอง
      ชมเขาด้วยความจริงใจในความสามารถของเขาบ่อยๆ

ลองปฏิบัติกับลูกน้องดูนะครับ แล้วคอยสังเกตว่าเขามีความมั่นใจมากขึ้นแค่ไหน อย่าพยายามแนะนำเขาเลย เพราะยิ่งแนะนำจะยิ่งทำให้มั่นใจน้อยลง

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การให้คำปรึกษาขาดความมั่นใจหัวหน้างาน

แสดงความคิดเห็น