หน้าแรก / ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง / รวมคู่มือให้ความรู้ (Manual & E-Book) / แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา / แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา : ลูกน้องไม่ค่อยทำงาน ไม่ค่อยมีใครช่วย หัวหน้าไม่ค่อยฟัง