#แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา

อยากฝึกให้ทีมงานเตรียมความพร้อม และยอมรับการเปลี่ยนแปลงต้องทำอย่างไร

หน้าแรก / ห้องสมุด / คู่มือให้ความรู้ / แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา / อยากฝึกให้ทีมงานเตรียมความพร้อม และยอมรับการเปลี่ยนแปลงต้องทำอย่างไร

คนส่วนใหญ่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่แน่ใจในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นบวกหรือเป็นลบ แต่ถ้าปล่อยให้คิดเองย่อมจินตนาการเชิงลบแน่นอน ทั้งที่การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องดีในระยะยาว และเป็นการพัฒนาตัวเองไปอีกขึ้นหนึ่ง ดังนั้นควรทำให้ทีมงานเตรียมพร้อม และยอมรับเรื่องที่ไม่คุ้นเคยที่กำลังจะเกิดขึ้น ก็จะทำให้ทุกคนก้าวข้ามอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงไปได้

การให้คำปรึกษา
หัวหน้างานควรเข้าใจว่า คนต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเพราะเหตุใดก่อน ก็จะสามารถทำให้เขาก้าวข้ามอุปสรรคไปได้

คนต่อต้าน การเปลี่ยนแปลงเพราะ
      ไม่อยากออกจากพื้นที่ที่คุ้นเคย
      กลัวผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ดีกับตัวเอง
      ขาดความเข้าใจในเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลง
      ฟังข่าวลือจากผู้อื่นแล้วเกิดความกลัว (คิดไปเอง)
      คิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
      มองการเปลี่ยนแปลงเป็นข้อเสีย มากกว่าข้อดี

หากต้องการให้ทีมงานเตรียมความพร้อม และยอมรับการเปลี่ยนแปลง ควรทำดังนี้
      บอกเล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
      ชี้แจงผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นให้ชัดเจน
      เปิดโอกาสให้ทีมงานได้แสดงความคิดเห็น
      รับฟังความคิด ความรู้สึกของทีมงานด้วยใจเป็นกลาง
      กระตุ้นให้เห็นผลลัพธ์ในเชิงบวก
      อธิบายขั้นตอนและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงให้ละเอียด
      ให้กำลังใจว่าทุกคนต้องก้าวข้ามอุปสรรคไปได้
      ทำให้ทีมงานรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้น

หัวหน้าควรยอมรับว่าทีมงานจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นควรทำหน้าที่ของตัวเองให้ครบและดีที่สุด แล้วรอดูผลที่จะเกิดขึ้นด้วยใจปกติครับ

บทความใหม่

บทความยอดฮิต

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การให้คำปรึกษาทีมงานการเปลี่ยนแปลง

แสดงความคิดเห็น