หน้าแรก / ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง / รวมคู่มือให้ความรู้ (Manual & E-Book) / แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา / แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา : ไม่ค่อยกล้าแสดงออก ไม่ชอบรายงาน กลัวคนอื่นว่าไม่รู้เรื่อง